Sjuksköterska

Region Blekinge har en generös och uppmuntrande inställning till vidareutbildning. Det finns många möjligheter att utvecklas för dig som är sjuksköterska.

Fokus på kompetensutveckling

  • Du som är legitimerad sjuksköterska har möjlighet att söka en utbildningsanställning. Om du blir antagen till utbildningen och får en anställning vid den aktuella specialistverksamheten, varvar du studier med kliniskt arbete med bibehållen lön.
  • Som sjuksköterska har du möjlighet att få en utbildningsanställning under tiden du gör din specialistutbildning. Under utbildningstiden varvar du studier med kliniskt arbete vid en specifik avdelning eller mottagning med bibehållen lön. Vilka utbildningar det gäller grundar sig på den kompetens regionen har behov av för att säkerställa en god hälso- och sjukvård.
  • Vi har ett omfattande chefsutvecklingsprogram för dig som vill gå vidare i karriären som ledare.
  • Du kan erbjudas kompetens- och karriärutveckling via både interna och externa utbildningar – utifrån verksamhetens behov.

Introduktions- och utvecklingsprogram för dig som är nyutexaminerad

En väl genomförd introduktion är viktig för att du som nyutbildad sjuksköterska ska trivas och lyckas i ditt arbete. Genom vårt introduktions- och utvecklingsprogram vill vi ge dig trygghet i din nya yrkesroll.

Region Blekinge erbjuder dig ett unikt program som löper över ett år. Du får en kliniknära mentor som kommer att genomföra reflektionsträffar och mentorssamtal. Du kommer även att erbjudas klinikspecifika utbildningar. Utöver detta ges du möjlighet till hospitering vid annan sammankopplad enhet vid minst två tillfällen under första året. När du har arbetat i några månader erbjuder programmet två sammanhållande utbildningsdagar som innehåller föreläsningar blandat med gruppdiskussioner och reflektioner.

Hittade du informationen du sökte?