PTP-psykolog

Praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP, är ett obligatoriskt steg mot att bli legitimerad psykolog. Här finns information om PTP-programmet i Blekinge.

Sedan flera år tillbaka erbjuder Region Blekinge ett strukturerat PTP-program för dig som PTP-psykolog. PTP-året är en mycket viktig del i introduktionen till yrkeslivet och i din utveckling av en professionell yrkesidentitet som psykolog. Det är ett år som ska innehålla lärande, arbete och utveckling av yrkesrollen och ge dig tillfälle att tillämpa och utveckla den kunskap och kompetens som du fått under de fem åren på grundutbildningen till psykolog. När PTP-året är slut kan Region Blekinge ofta erbjuda en tjänst som legitimerad psykolog. Så välkommen till en PTP-tjänst på Region Blekinge!

Programmets syfte och målsättning

Som utgångspunkt för hur en PTP-tjänstgöring ska vara utformad finns Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOFS 2008:34). Dessa föreskrifter är obligatoriska. Utöver det har Region Blekinge också som målsättning att följa de rekommendationer som finns i PTP-handboken, en nationell handbok för praktisk tjänstgöring för psykologer, för att du som PTP-psykolog ska kunna tillgodogöra dig PTP-året och utvecklas i din yrkesroll så bra som möjligt.

Handledning och utbildning

Region Blekinge följer självklart Socialstyrelsens föreskrifter när det gäller handledning och handledarnas kompetens. Många enheter inom Region Blekinge erbjuder dessutom ytterligare handledning. Det kan till exempel handla om att andra psykologer engageras som extra handledare kring vissa metoder eller vissa moment i ditt arbete. Det är också självklart att du deltar i den ordinarie handledning som övrig personal oftast har.

Förutom föreläsningarna inom ramen för PTP-programmet finns det mycket ofta goda förutsättningar för dig som PTP-psykolog att delta i andra utbildningsinsatser inom Region Blekinge och även att gå externa kurser utifrån egna önskemål.

Programmets innehåll

PTP-programmet i Region Blekinge är förlagt till varje torsdagseftermiddag med uppehåll för sommar och julledighet. Eftersom PTP-psykologer börjar vid olika tidpunkter på året är programmet löpande och PTP-gruppen förändras efter hand. PTP-programmet består av följande fyra olika huvudaktiviteter som återkommer regelbundet under terminerna:

Studiebesök och föreläsningar

PTP-programmet har flera studiebesök och föreläsningstillfällen under ett år. Det kan vara psykologer i Region Blekinge som föreläser om olika yrkesrelevanta ämnen eller håller i studiebesök där de berättar om sin verksamhet.

Reflektionsträffar i PTP-gruppen

Reflektionsträffar är tillfällen för PTP-psykologerna att dela både erfarenheter och kunskaper och kan användas både till att samtala om hur man har det på sina respektive PTP-tjänster och om olika ämnen och teman som gruppen bestämmer i förväg. Syftet med träffarna är också att bygga upp ett internt nätverk för PTP-psykologerna.

Utvärderingsträffar med studierektorn

Det är tillfällen för PTP-psykologerna att både resonera inom PTP-gruppen och med studierektorn om erfarenheter och synpunkter kring PTP-tjänsten och -programmet men också om andra ämnen som yrkesroll, vidareutveckling med mera.

Flexibel PTP-programstid

Flexibel PTP-programstid är eftermiddagar som PTP-psykologen förfogar över själv. Det kan till exempel handla om extra studiebesök och auskultationer, studieträffar i PTP-gruppen eller egenstudier.

Hittade du informationen du sökte?