Lex Maria


  • Lex Maria om EKG-analys

    En analys av ett långtids-EKG förväxlades med en annan patients analys. Felet upptäcktes när rätt analys kom in och kunde rättas till. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.
Hjälpte informationen på sidan dig?