Lex Maria


  • Lex Maria om fördröjd vård

    En patient som opererades för cancer fick vänta länge på svaret på provet som togs under operationen. Fördröjningen av provsvaret orsakades av ett handhavandefel på laboratoriet. Nu anmäler Region Ble...
Hittade du informationen du sökte?