Vass med Region Blekinges logotyp i förgrunden

Lex Maria om allergisk reaktion

I samband med en läkemedelsinjektion drabbades en patient i 70-årsåldern av en oväntad allergisk reaktion och muskelsvaghet i sitt ena ben. Den allergiska reaktionen behandlades direkt, men reaktionen dokumenterades inte enligt rutin. Patienten kom tillbaka dagen efter och fick då samma läkemedel i en annan form utskrivet på recept. Receptet skrevs ut av en annan läkare som inte hade uppfattat den tidigare händelsen.

Några ytterligare allergiska reaktioner inträffade aldrig, men händelsen anmäls enligt lex Maria av Region Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?