Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om bristande rutiner

I samband med två operationer på Blekingesjukhuset under våren rapporterades det om att sterilitetsrutiner inte följdes. I båda fallen drabbades patienterna av infektioner i operationsområdet. Nu anmäler Region Blekinge händelserna enligt lex Maria.

Under operationerna deltog läkare från ett annat sjukhus. Detta i kombination med bristfällig kommunikation ledde till att rutinerna inte följdes som de ska. De båda patienterna fick antibiotikabehandling och återhämtade sig från infektionerna. Men ett samband kan inte uteslutas och efter utredning anmäls händelserna nu till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?