Ny rapport visar Blekingebornas resvanor

I slutet av 2019 genomfördes en resvaneundersökning i Blekinge för att få en ökad kunskap om hur Blekingeborna reser. Enkäten skickades ut till 10 000 statistiskt utvalda personer som är folkbokförda i Blekinge. Resultatet visar att Blekingeborna i stort sett reser på liknande sätt som tidigare, att de flesta resor görs med bil. Den största skillnaden mot föregående mätning är att betydligt fler idag har tillgång till elcykel.

Resvaneundersökningen är en uppföljning på en undersökning från 2012 som genomfördes på uppdrag av Trafikverket i sydöstra Sverige. Denna nya undersökning inkluderar enbart Blekinge med tillhörande kommuner, Karlskrona, Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg och Olofström. Totalt skickades 10 000 enkäter ut till individer bosatta i Blekinge i åldern 16 - 85 år.

Flest resor görs med bil

Resvaneundersökningen visar att 70 procent av alla resor på vardagar respektive 77 procent på helgdagar görs med bil, vilket är i samma nivå som i undersökningen som genomfördes 2012. Andelen resor med cykel och kollektivtrafik är även de på liknande nivåer som mätningen 2012. 88 procent av befolkningen i Blekinge har körkort för personbil och hälften har någon form av resekort.

-Resvaneundersökningen genomfördes dock under ett par relativt regniga veckor under hösten 2019, vilket kan ha gjort att färre personer cyklade under mätperioden, säger Jenny Rydquist, strategisk samhällsplanerare på Region Blekinge.

Den största skillnaden från resvaneundersökningen som gjordes 2012 med den som gjordes 2019, är tillgången till elcykel. 2012 svarade 1 procent att de hade en elcykel medan siffran 2019 ligger på hela 11 procent. Störst ökning är det i Sölvesborgs kommun, där 15 procent av respondenterna har tillgång till en elcykel.

-Eftersom det är så många fler som har tillgång till elcykel idag jämfört med den tidigare undersökningen så finns det en stor potential i att få fler att cykla mer, menar Jenny Rydquist.

Bakgrund

Resvaneundersökningen är ett samarbete mellan Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Skåne, Energikontor Sydost och Blekinges fem kommuner. I den aktuella undersökningen har jämförbarhet med den tidigare undersökningen eftersträvats i både metod, enkätfrågor och analyser. Syftet med undersökningen har varit att få en bild av Blekingebornas resvanor, exempelvis vad gäller attityder till resande, reslängder, och tillgång till olika färdmedel, samt att få underlag till planeringen av trafik och bebyggelse. Resvaneundersökningen utfördes av Enkätfabriken och genomfördes med både postal enkät samt webbenkät. Totalt inkom 3798 svar vilket ger en svarsfrekvens på 38%.

Läs hela resvaneundersökningen Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.

Siluett av  en cyklist som cyklar vid vattnet med gammal militär befästning i bakgrunden.
Hittade du informationen du sökte?