Årsredovisning godkänd

Region Blekinges årsredovisning för 2019 är godkänd. Det är ett av de beslut som regionfullmäktige fattade vid sitt sammanträde den 17 juni.

Region Blekinge gjorde 2019 ett positivt resultat på 61,8 miljoner kronor, visar årsredovisningen. Den tar även upp viktiga händelser under året och visar hur Region Blekinge lyckats med att nå sina övergripande mål. Av 11 mål bedöms 3 vara uppfyllda på ett tillfredsställande sätt, medan uppfyllelsen i 7 mål klassas som inte helt tillfredsställande, och i 1 mål som otillfredsställande.

Sparplan för hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården i Blekinge ska följa tilldelad budget. Bakgrunden är ett besvärligt ekonomiskt läge, där hälso- och sjukvårdsnämnden i en månadsrapport meddelat att man inte kommer kunna följa budget. Regionfullmäktige har nu fastställt en besparingsplan, som bland annat innehåller följande:

  • Stopp för inhyrd personal för alla yrkeskategorier. Endast hälso- och sjukvårdsdirektören har möjlighet att ge dispens.
  • Handlingsplanen för framtidens hälso- och sjukvård ska prioriteras. Det gäller inte minst omställningen till nära vård, som ska påskyndas.

Hållbarhetspriset utdelat

Regionfullmäktige har delat ut Region Blekinges hållbarhetspris. Årets pristagare heter Annica Larsson Ahlstedt och Heike Tlatlik. Annica Larsson Ahlstedt får priset för sin utveckling av textila kretslopp vid Södra cell i Mörrum, och Heike Tlatlik får priset för att ha startat de så kallade REKO-ringarna i Blekinge.

Läs mer om priset och årets pristagare i detta pressmeddelande

Sammanträde på distans blir möjligt

Regionfullmäktige har fattat ett beslut som gör det möjligt för politikerna i Region Blekinges olika instanser att sammanträda på distans. En förutsättning för att få sammanträda på distans är att ljud- och bildöverföringens sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Beslutsunderlag

Här hittar du beslutsunderlag till samtliga politiska sammanträden i Region Blekinge.​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor
Hittade du informationen du sökte?