Byggnaden Wämö center med regionens flaggor framför.

Barnrättsambassadörernas rapport är klar 

De flesta av Region Blekinges verksamheter behöver synas mer för att nå ut till barn och ungdomar. Det konstaterar barnrättsambassadörerna som nu är klara med sin rapport.

För femte året i rad har ungdomar under fyra veckor besökt olika verksamheter i Region Blekinge för att se hur de arbetar med barnets rättigheter. Barnrättsambassadörerna har utgått från barnkonventionen och dess artiklar. Förutom en presentation av resultatet av granskningen innehåller rapporten även förslag på hur Region Blekinge kan utveckla arbetet med barns rättigheter.

En generell sak de lagt märke till under nästan alla besök är att regionens verksamheter syns för lite. Många gånger vet inte barn om vare sig att verksamheten finns eller vad verksamheten gör. Detta gör att det blir svårt för verksamheten att ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Barnrättsambassadörerna föreslår därför att Region Bleking använder sociala medier, broschyrer och skolbesök för att informera barn och ungdomar.

Fredagen den 10 juni avslutade ambassadörerna sitt feriearbete och deras rapport hittar du här.

Hittade du informationen du sökte?