Barnrättsambassadörer

Här samlas information om och från Region Blekinges barnrättsambassadörer.

Sedan sommaren 2016 har Region Blekinge tagit emot feriearbetare som arbetar som barnrättsambassadörer under fyra sommarveckor. Under dessa fyra veckor får ungdomarna lära sig om FN:​s konvention om barnets rättigheter, göra studiebesök ino​m olika verksamheter och ha dialog och diskussioner med både politiker och medarbetare inom samt utanför organisationen kring barns rättigheter.

Syftet med feriearbetare som barnrättsambassadörer är att öka barnrättstänket i regionens verksamheter och samtidigt ge ungdomar möjlighet att få mer kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter, Region Blekinges organisation samt regionens barnrättsarbete. Detta ger ungdomar möjlighet till delaktighet och påverkan på regionens arbete kring barn och unga utifrån ett barnrättsperspektiv.

Barnrättsambassadörernas egna ord

“Feriejobbet barnrättsambassadör är inte som alla andra feriejobb. Det som gör just det här jobbet speciellt är att man verkligen får vara med och påverka, trots att man är så ung. Det är otroligt spännande och det ger ett ökat självförtroende. Under tre veckors tid lär man sig mycket om FN:s barnkonvention, men man får även en inblick i hur regionen​​ fungerar organisatoriskt. Det här är andra gången jag får chansen att arbeta som barnrättsambassadör och i år är jag tillbaka som handledare. Jag skulle starkt rekommendera det här feriejobbet för dig som drivs av nyfikenhet och en vilja att göra skillnad!"

Samar Kurdi, handledare och barnrättsambassadör 2018

Hittade du informationen du sökte?