Nu har alla Blekingebor chansen att tycka till om länets framtid

Fler bostäder, fler entreprenörer, ett bredare kultur- och idrottsliv och attraktiva livsmiljöer som ska locka fler unga till länet. Det är några av prioriteringarna i den nya regionala utvecklingsstrategin – Växtkraft Blekinge.
Nu får alla Blekingebor chansen att tycka till.

Den regionala utvecklingsstrategin handlar om långsiktig samhällsutveckling och ska vara Blekinges utvecklingsområden till och med 2030. Därför bjuds nu alla invånare in att tycka till om den nya utvecklingsstrategin som heter just Växtplats Blekinge och som ersätter strategin Attraktiva Blekinge som gällde för perioden 2014-2020.

- Vi har flera goda exempel på områden som har utvecklats och förändrats genom Attraktiva Blekinge. Bland annat har det sett ljusare ut för besöksnäringen, utbildningsnivån i länet har gått upp och Blekinges industri på exportmarknaden har ökat, säger Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör.

I den nya strategin, som är ute på remiss, finns flera konkreta exempel på delmål och prioriteringar. Som ett bredare utbud av bostäder, att främja god psykisk och fysisk hälsa, stärka innovationskraften, underlätta för nya företag och ett stärkt kultur- och idrottsliv. Jämfört med den förra strategin ligger ett större fokus på folkhälsa och även bredare arbets- och utbildningsmöjligheter.

- Vi behöver attrahera fler unga till vår region för att kunna ha en god livskvalitet och utveckla näringslivet, det arbetet kan vi bara göra tillsammans, säger Lottie Dahl Ryde, utvecklingsstrateg på Region Blekinge.

Än så länge är det alltså bara ett förslag som regionfullmäktige ska fatta beslut om våren 2022. Men innan dess ska alltså alla som vill få tycka till och komma med synpunkter om länets framtid. Även om många redan har gjort det under processens gång genom medborgarenkäter.

- Tillsammans kan vi utveckla Blekinge. Vi behöver samla alla krafter som finns i länet för att göra Blekinge till en attraktiv plats att bo, leva och utvecklas på och en växtplats för både människor och företag. Det finns ett stort engagemang hos invånarna. Nu hoppas vi på kloka inspel från Blekinges kommuner, aktörer och invånare och att alla vill vara med och bidra, säger Lottie Dahl Ryde.

Blekinges nya regionala utvecklingsstrategi är ute på remiss fram till den 30 juni. Du svarar på den via Region Blekinges hemsida Länk till annan webbplats..

Business development - Closeup of hands holding seedling in a group
Hittade du informationen du sökte?