Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge satsar på länets återhämtning

Coronakrisen har lett till stora utmaningar för Blekinge och resten av världen. För att samhället ska kunna återhämtas krävs en gemensam ansträngning, inte bara för akuta åtgärder utan även på lång sikt. Det ska projektet Kickstart S3 lösa.

Målet är att göra Blekinge till en region som ligger i framkant. Här ska finnas starka aktörer som stöttar företag, organisationer och innovationer i länet för att de ska kunna utvecklas och växa. Men det krävs förändringar och satsningar för att hitta de nya innovationerna som ska sätta Blekinge på kartan.

- Det är här Kickstart S3 kommer in i bilden. Projektet syftar till att snabba på arbetet med Blekinges smarta specialiseringsstrategi, det vill säga hur vi ska utveckla de framtidsområden där Blekinge kan bli extra starka, säger Erika Augustinsson, innovationsstrateg på Region Blekinge.

Stark uppslutning

Blekinges smarta specialiseringsstrategi lyfter särskilt fram tre områden som är viktiga för regionen: smart industri, tech och mission. Kickstart S3 finansieras av Europeiska regionalfonden och Region Blekinge som genomför projektet tillsammans med Blekinge Tekniska högskola, Almi, Netport Science Park, Techtank, Blue Science park och Blekinge Business Incubator. Det finns stora förväntningar på projektet, som att på lång sikt bidra till en hållbar grön omställning och tillväxt genom stärkt återhämtningsförmåga.

- Framtidens innovationer kräver en bred uppslutning, inte minst om vi ska jobba med en hållbar utveckling och stora samhällsutmaningar. Här tar Blekinge redan nu en ledande roll i Sverige, säger Erika Augustinsson.

Vässa innovationskraften

Coronapandemin har gjort arbetet med projektet Kickstart extra aktuellt, bland annat genom att många har fått insikt om behovet av att ställa om verksamheter och affärsmodeller. Men behovet av förnyelse fanns redan före krisen.

- Coronakrisen har varit tuff för många företag och organisationer, men kriser kan också ge kraft och utrymme till förändring. Nu har Blekinge ett fönster att vässa sin innovationskraft, och den möjligheten ska vi ta, säger Johan Sandberg, (M) ordförande i Region Blekinges regionala utvecklingsnämnd som nyligen fattade beslut om projektet.

Fakta: Blekinges smarta specialiseringsstrategi

Smart specialisering är ett verktyg för regional utveckling som används inom hela EU. Det handlar om att koncentrera insatser till ett fåtal tematiska områden, så kallade specialiseringar.

Syftet med Blekinges smarta specialisering är att bibehålla och stärka produktiviteten samt att möta utmaningar kopplat till vår ogynnsamma branschstruktur och låga sysselsättningsgrad.

Blekinges huvudsakliga specialiseringsområden:

  • Smart industri – formningsteknologi och marin teknik.
  • Tech – digitalisering och smartare samhällen.
  • Missions – arbetet med Klimatutmaningen och Renare hav
Hittade du informationen du sökte?