Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Rivningen av före detta Trossö vårdcentral beslutad

Regionstyrelsen har nu beslutat att inleda rivningen av den byggnad på Stortorget i Karlskrona, där Trossö vårdcentral och kvinnohälsovård tidigare legat.

Rivningen ska påbörjas innan det nuvarande rivningslovet löper ut den 23 mars nästa år. Byggnaden har enligt tidigare utredningar ett antal allvarliga brister som påverkat innemiljön så pass mycket att vårdcentralen och kvinnohälsovården flyttat ut till tillfälliga lokaler.

För mer information, se tidigare pressmeddelande om förslaget.

Sommarpaket för att klara vården i semestertid 2022

Sommaren kan tyckas avlägsen, men nu finns redan ett styrelsebeslut att även nästa sommar tillämpa det så kallade sommarpaketet. Det är en åtgärd för att klara bemanningen i hälso- och sjukvården. Paketet innebär att medarbetare kan få ersättning för att de frivilligt skjuter upp delar av eller hela sommarsemestern till en annan tidpunkt än juni, juli och augusti. Liksom tidigare år gäller satt sommarpaket ska tillämpas först om bemanningen inte kan lösas på annat sätt.

Peter Lilja fortsätter som regiondirektör

Regionstyrelsen har beslutat att förlänga Peter Liljas förordnande som regiondirektör. Beslutet innebär att Peter Lilja fortsätter att vara regiondirektör även efter den 31 mars nästa år. Det nya förordnandet sträcker sig till och med den 31 oktober 2023.

Ärenden som fastställs av regionfullmäktige

Regionstyrelsen har även fattat beslut i några ärenden som slutgiltigt ska fastställas av regionfullmäktige. Det handlar bland annat om höjt belopp för högkostnadsskydd och gratis vaccination för säsongsinfluensa för alla som tillhör en riskgrupp.

Håll koll på beslutsunderlag och protokoll

Klicka här för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträ​​​den​ Länk till annan webbplats..​

Hittade du informationen du sökte?