Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinges årsredovisning fastställd

Region Blekinges årsredovisning för 2021 har fastställts av regionfullmäktige. Årsredovisningen beskriver regionens verksamhet under året, och händelser som påverkat verksamheten. Den redovisar även regionens ekonomiska resultat och hur regionen nått sina mål.

Det ekonomiska resultatet för Region Blekinge blev ett överskott på drygt 387 miljoner kronor. Av denna summa uppgår verksamhetens resultat, det vill säga resultatet exklusive finansiella placeringar till 141 miljoner kronor. Det starka resultatet berodde mycket på stora tillfälliga tillskott till följd av coronapandemin, kombinerat med minskad efterfrågan av viss verksamhet och stort överskott från de finansiella placeringarna. De tillfälliga tillskotten gör inte att ekonomin på lång sikt blir bättre.

Av de sex inriktningsmål som regionfullmäktige fastställt för god ekonomisk hushållning, bedömer regionen enligt årsredovisningen att ett, ”Ett attraktivt Blekinge”, uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. För de övriga målen bedöms uppfyllelsen som ”inte helt tillfredsställande”. Det gäller målen ”God tillgänglighet”, ”God kvalitet”, ”Engagerade medarbetare med rätt kompetens”, ”Ett hållbart Blekinge” och ”Långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll”.

Här kan du läsa Region Blekinges årsredovisning Länk till annan webbplats..

Avgiftsfri akut vård för flyktingar från Ukraina

Regionfullmäktige har även vid sitt senaste sammanträde, den 6 april, fastställt att flyktingar från Ukraina ska få avgiftsfri akut sjukvård och tandvård innan de hunnit registrera sig hos Migrationsverket. För barn som flyktingar från Ukraina blir all sjukvård och tandvård avgiftsfri. När flyktingarna väl är registrerade hos Migrationsverket omfattas de av samma rättigheter och avgifter i vården som asylsökande gör. Beslutet gäller året ut och kommer omprövas om kriget i Ukraina fortfarande pågår vid årets slut.

I ett annat beslut har regionfullmäktige fastställt ett beslut om att flyktingar från Ukraina får resa utan biljett i all kollektivtrafik i Blekinge.

Priser i skärgårdstrafiken fastställda

Vid regionfullmäktiges sammanträde har även sommarens priser i Blekinges skärgårdstrafik, den så kallade skärgårdstaxan, beslutats. Årets priser innebär en höjning med mellan fyra och sex procent på de flesta båtlinjer i Blekinge skärgård.

Ny vårdbyggnad för psykiatri ska byggas i Karlshamn

Region Blekinge ska bygga en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Karlshamn. Regionfullmäktige har nu godkänt att förberedelsearbetet sätts igång. Vårdbyggnaden ska vara cirka 4 350 kvadratmeter och bestå av tre våningar. Enligt planen kommer psykiatrin att nyttja cirka ett våningsplan till öppen vård. Övriga våningsplan föreslås byggas för generell öppenvårdsverksamhet. Dit ska verksamheter kunna flytta tillfälligt i samband med renoveringar.

Tillskott på 85 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämndens budget

Hälso- och sjukvårdsnämnden får 85 miljoner kronor extra i sin budget för år 2022. Ärendet om nämndens budget behandlades av regionfullmäktige redan den 23 februari, men skickades då tillbaka för att utreda ett önskemål om att ett statsbidrag för uppskjuten vård skulle skickas från regionstyrelsens förfogandeanslag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Nu har regionfullmäktige beslutat att överföra 85 av statsbidragets 90 miljoner kronor. Detta för att täcka hälso- och sjukvårdens plan för arbetet med den uppskjutna vården under 2022.

Hittade du informationen du sökte?