Nyheter och pressmeddelande

Kostnadsfri vaccination oavsett ålder 

Vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta blir kostnadsfri i Region Blekinge för alla, oavsett ålder. Det har regionfullmäktige beslutat. Beslutet gäller om det vid medicinsk bedömning visat sig att du har otillräckligt skydd mot dessa sjukdomar.

Tidigare har vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta varit gratis för vårdnadshavare inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Med anledning av Ukrainakrisen och säkerhetsläget i Europa rekommenderar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) regionerna att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder. Beslutet omfattar därmed också asylsökande och de som erbjuds vård på samma sätt som asylsökande. Ett viktigt skäl är att främja en fortsatt hög andel vaccinerade i befolkningen.

Beslut om att köpa fastighet på Kungsplan i Karlskrona

Regionfullmäktige har beslutat att Region Blekinge ska köpa en del av fastigheten ”Karlskrona 4:10” av Karlskrona kommun. På denna plats, på Kungsplan i norra centrum, vill regionen bygga för att tillgodose flera lokalbehov för hälso- och sjukvården. Samtidigt har regionfullmäktige godkänt att fastigheten ”Sjöstjerna 12” på Stortorget, där Trossö vårdcentral och kvinnohälsovård tidigare låg, säljs till Karlskrona kommun.

Läs mer om beslutet i denna nyhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Blekinge går mot ett överskott för 2022

Region Blekinge som helhet går mot ett ekonomiskt överskott för helåret 2022, men flera av regionens nämnder och förvaltningar är på väg mot ett underskott. Det visar prognoserna i delårsrapporten, det så kallade tertialbokslutet, för januari till april. Prognosen för hela 2022 visar ett överskott på 57 miljoner kronor för regionen, vilket överstiger budget med 25 miljoner kronor. Underskotten i förhållande till budget finns i:

  • hälso- och sjukvårdsnämnden: minus 180 miljoner kronor
  • tandvårdsnämnden: minus 5 miljoner kronor
  • kultur- och bildningsnämnden: minus 0,6 miljoner kronor
  • trafiknämnden: minus 35 miljoner kronor
  • regionservice: minus 6 miljoner kronor.

Regionfullmäktige har nu gett dessa nämnder och förvaltningar i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera underskotten. Fullmäktige beslutade även att omfördela 63,4 miljoner kronor extra till hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessa pengar ska endast gå till att minska befintligt underskott i hälso- och sjukvårdsförvaltningen.


Hittade du informationen du sökte?