Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Beloppet för högkostnadsskydd höjs med 100 kronor

Region Blekinges belopp för högkostnadsskydd vid besök och behandlingar i hälso- och sjukvården höjs med 100 kronor vid årsskiftet. Höjningen, som i dag fastställdes av regionfullmäktige, blir från 1 200 till 1 300 kronor.

Samtidigt höjs även kostnaden du betalar när du är inlagd inom hälso- och sjukvården från 100 till 120 kronor per dygn. De höjda beloppen räknas fram med hjälp av det nationella prisbasbeloppet, och påverkas när detta höjs.

Vissa avgifter i vården ändras vid årsskiftet – vård vid sexuella övergrepp ska vara avgiftsfri

Regionfullmäktige beslutade i dag att vård vid sexuella övergrepp ska vara avgiftsfri vid första besök och återbesök. Läs mer i detta pressmeddelande Länk till annan webbplats..

I övrigt beslutade fullmäktige att de flesta av Region Blekinges patientavgifter, det du betalar för besök och behandlingar hälso- och sjukvården, blir samma under 2023 som i år. Ett fåtal avgifter ändras dock, nämligen följande:

 • Vissa avgifter för kopior av allmän handling justeras. Maxavgiften för papperskopior tas bort men priset per sida blir oförändrat. De flesta förfrågningar brukar gälla journalkopior, som patienterna numera kan läsa själva genom att logga in på 1177.se.
 • Timtaxan höjs med 3 procent, vilket påverkar avgifterna för intyg och åtgärder som betalas enligt timtaxa.
 • Kostnaden för hemresa från annan region om man fått akutvård där akutvård ersätts inte längre av Region Blekinge. Detta ingår ofta i hemförsäkringen.
 • Milersättningen för sjukresa till och från vården med egen bil höjs till samma nivå som den skattefria ersättningen. I dag ersätts sjukresa med egen bil med 12 kronor per mil. En höjning föreslås till samma nivå som den skattefria milersättningen, som används vid resor i tjänsten (18,50 kronor per mil år 2022).

Nya avgifter för tandvård

I vanlig ordning justeras avgifterna i folktandvården från och med den 15 januari 2023. Den årliga höjningen är den här gången 4,85 procent i Blekinge, enligt regionfullmäktiges beslut. Höjningen bygger på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspriser, som ligger till grund för regionernas tandvårdspriser. Referenspriserna höjs den 15 januari med i genomsnitt 5,26 procent.

Nya priser i kollektivtrafiken

Blekingetrafiken höjer första gången på två år priserna i kollektivtrafiken från och med den 1 januari 2023. Syftet med de nya priserna, som i dag godkändes av regionfullmäktige, är att till viss del kompensera för kostnadsökningar inom trafiken och generellt i samhället. Samtidigt är målet att prissättningen ska vara enkel och relevant. Och prisändringen blir liten. Ett exempel är att en enkelbiljett för en zon för en vuxen höjs från 25 till 26 kronor.

Regionskatten förblir oförändrad

Regionskatten kommer enligt dagens beslut av regionfullmäktige att vara densamma 2023 som 2022, det vill säga 12,04 kronor per intjänad hundralapp.

Länstransportplan fastställd

Regionfullmäktige fastställde i dag den länstransportplan som ska gälla i Blekinge mellan 2022 och 2033. I den beslutar Region Blekinge om prioriteringar för den regionala infrastrukturen, ett arbete som sker i nära samverkan med bland annat länets kommuner och näringsliv. Planen beskriver hur infrastrukturen ska bidra till tillväxt och sysselsättning i Blekinge. Målet är även att stärka länets konkurrenskraft och öka medborgarnas sociala och ekonomiska välfärd. Den nya planen fokuserar bland annat på trafiken till viktiga hamnar, förkortningen av restiden med tåg mellan Malmö och Karlskrona och utbyggnaden av cykelvägar.

Politiker i nämnder valda

De politiker som ska sitta i Region Blekinges politiska nämnder har nu utsetts av regionfullmäktige. Under de närmaste dagarna kommer all kontaktinformation till de folkvalda politikerna att uppdateras på Region Blekinges webbplats Länk till annan webbplats.. Till ordförande i de olika nämnderna valdes:

 • hälso- och sjukvårdsnämnden: Magnus Johansson (S)
 • tandvårdsnämnden: Linda Ekström Sandstedt (S)
 • regionala utvecklingsnämnden: Richard Pelle (S)
 • kultur- och bildningsnämnden: Billy Åkerström (KD)
 • trafiknämnden: Teo Zickbauer (S)
 • patientnämnden: Eva Franksson Colliander (C)
 • samverkansnämnden i Blekinge: Christel Friskopp (S).

Håll koll på beslutsunderlag och protokoll

Regionfullmäktige har även fattat beslut i andra ärenden. Klicka här Länk till annan webbplats. för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträden.​​​

Hittade du informationen du sökte?