Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge skänker material till Ukraina

Patientsängar, utrustning för vårdpersonal och annat som kan behövas i det krigsdrabbade Ukraina skänks nu av Region Blekinge. Detta enligt ett beslut av regionstyrelsen.

Majoriteten av det skänkta materialet är sådant som annars hade varit redo att kasseras, men ett par av artiklarna har ett visst ekonomiskt värde, beräknat till totalt cirka 330 000 kronor.

Ur listan på material:

 • andningsskydd
 • blodtrycksmätare
 • bårunderreden
 • droppställningar
 • febertermometrar
 • förkläden
 • liksäckar
 • operationsmössor
 • patientsängar
 • produkter för nyfödda
 • rullstolar
 • undersökningshandskar.

I samband med beslutet att skänka materialet antog regionstyrelsen även en ny riktlinje, som beskriver det förhållningssätt som Region Blekinge ska ha när man skänker material, utrustning och andra föremål i internationellt bistånd.

Utökad lönebudget

Regionstyrelsen har i beslutat att utöka årets lönebudget med 15 miljoner kronor. Läs mer i detta pressmeddelande Länk till annan webbplats..

Pristagare för hållbar utveckling utsedd

Regionstyrelsen har beslutat vem eller vilka som tilldelas Region Blekinges pris för hållbar utveckling. Vinnaren presenteras i samband med regionfullmäktiges sammanträde den 10 maj.

Beslut som fattas slutgiltigt av regionfullmäktige

Regionstyrelsen har även fattat beslut i ärenden som beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige vid sammanträdet den 10 maj. Det gäller bland annat:

 • planeringsdirektiv
 • säkerhetspolicy
 • forskningspolicy.

Håll koll på beslutsunderlag och protokoll

Regionfullmäktige har även fattat beslut i andra ärenden. Klicka här  Länk till annan webbplats.för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträden.​​​

Hittade du informationen du sökte?