Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinge övar tillsammans med Försvarsmakten

Den 2 maj genomför Region Blekinge och Försvarsmakten en större samverkansövning på sjukhusområdet i Karlskrona. Syftet är att öva hela sjukvårdskedjan- från omhändertagande på fält till vård i skyddande utrymmen på civilt sjukhus.

Övningen är en del i den nationella övningen Aurora 23 som just nu pågår runt om i landet.

I övningsscenariot i Karlskrona utsätts södra Sverige för ett väpnat angrepp som har föranletts av både sabotage och påverkansoperationer. Inom hälso- och sjukvården växer vårdköerna och flera dödsfall har skett på grund av inställda operationer och brist på läkemedel.

Stort antal skadade

Övningen handlar om att försvara viktig terräng och infrastruktur i Blekinge skärgård och för hälso- och sjukvården handlar det om att kunna ta emot ett större antal skadade soldater under väpnat angrepp.

- Region Blekinge är en del av totalförsvaret och det är viktigt att vi tar tillvara möjligheten att samöva för ett stärkt totalförsvar och ökad styrka i våra förmågor, beredskapsläkare Lisa Stokseth.

Hela sjukvårdskedjan

Region Blekinge och Försvarsmakten har regelbundet gemensamma övningar, men unikt för denna övning är att hela sjukvårdskedjan övas. Från omhändertagande på stridsfältet, via olika transportsätt, till kvalificerat livräddande omhändertagande på civilt sjukhus.

- Genom att öva hela flödet visar vi på den gemensamma sjukvårdsförmågan inom totalförsvaret, säger Lena Bäckman, sjukvårdsofficer på Marinbasen och Försvarsmaktens momentövningsledare.

Hittade du informationen du sökte?