Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Förändringar i den politiska majoriteten fastställda

I juni meddelade Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna sin avsikt att bilda en ny politisk majoritet i Region Blekinge. Regionfullmäktige har i dag fattat beslut som innebär att förändringen verkställs.

Tidigare styrdes regionen av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, som tillträdde efter valet 2022.

Grunden för den nya majoriteten är ett samarbetsavtal om vad den nya majoriteten är överens om att göra i regionen under mandatperioden. Den nya majoriteten innehar 30 mandat av regionfullmäktiges totala 57 mandat.

Regionfullmäktige har nu beslutat om förändringar i ledningen för regionstyrelsen och för följande nämnder: hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, tandvårdsnämnden, trafiknämnden och samverkansnämnden. Detta för att styrelsens och nämndernas ledning ska spegla den nya politiska majoriteten.

Ny ordförande för regionstyrelsen blir Robert Lindén, Sverigedemokraterna.

En lista på alla som valts till ny ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande kommer att publiceras inom kort.

Lönesatsning på sjuksköterskor i dygnet runt-verksamhet

Regionfullmäktige fastställde i dag även ett beslut om en lönesatsning på sjuksköteterskor i dygnet runt-verksamhet. Satsningen har till syfte att öka attraktiviteten att arbeta i dygnet runt-verksamhet, både hos befintliga och nya medarbetare.

Bakgrunden är att Region Blekinge den 1 oktober inleder fas 1 i ett kraftfullt arbete för att bli oberoende av hyrpersonal. Då kommer inhyrningen av sjuksköterskor vid vårdavdelningar med dygnet runt-verksamhet att kraftigt minskas.

Läs mer om vad satsningen innebär i detta pressmeddelande Länk till annan webbplats..

Håll koll på beslutsunderlag och protokoll

Regionfullmäktige fattade även beslut i andra ärenden. Klicka här​ Länk till annan webbplats.​​​ för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträden.​​​​​

Hjälpte informationen på sidan dig?