Nyheter och pressmeddelande

Skiss på ny vårdbyggnad.

Region Blekinge förbereder för ny byggnad för psykiatrisk mellanvård

Region Blekinge planerar för en ny vårdbyggnad för bland andra psykiatrisk mellanvård vid Blekingesjukhuset i Karlshamn. Nu är bygglovsansökan inskickad och snart påbörjas rivnings- och grävarbeten.

Den nya byggnaden kommer att ha tre våningsplan. Den psykiatriska mellanvården kommer att finnas i byggnadens bottenplan. De två andra våningsplanen ska fungera som tillfälliga lokaler för olika verksamheter i samband med kommande renoveringar på sjukhusområdet.

Permanenta, ändamålsenliga lokaler till psykiatrin

Den nya byggnaden kommer att byggas på samma plats som den psykiatriska mellanvårdens nuvarande lokaler. Det är tillfälliga lokaler som inte längre har ett giltigt bygglov, och därför måste de rivas.

- Den psykiatriska mellanvården behöver permanenta, ändamålsenliga lokaler. Dessutom behöver Region Blekinge extra lokaler för att möjliggöra framtida renoveringar på sjukhusområdet, säger Magnus Ohlsson, byggprojektledare på Region Blekinge.

Rivning i vinter och byggstart till sommaren

Region Blekinge kommer att riva de befintliga lokalerna under december och januari. Därefter sker grävningsarbeten för nytt vatten och avlopp. Planen är att börja bygga till sommaren.

- Detta är förutsatt att regionfullmäktige beslutar om igångsättning för byggnation och upphandling, säger Magnus Ohlsson.

Regionfullmäktige förväntas hantera beslut om igångsättning för byggnation i början på nästa år.

I väntan på de nya lokalerna kommer den psykiatriska mellanvården att finnas i byggnad 28 där andra psykiatriverksamheter finns redan idag.

Karta över Blekingesjukhuset i Karlshamn.

Byggnaden ska uppföras på det rödstreckade området. Där finns idag den psykiatriska mellanvårdens gamla lokaler.

Skiss på ny vårdbyggnad.

Gestaltningen av den nya byggnaden, inskickad med bygglovsansökan till Karlshamns kommun.

Hittade du informationen du sökte?