Nyheter och pressmeddelande

Uppdrag - att förbättra ungas psykiska hälsa

För att förbättra hälsan för barn och unga har Region Blekinge och länets kommuner startat satsningen Mission: Psykisk hälsa i skolan. Målet är att förbättra ungas psykiska hälsa i Blekinge.

Den psykiska hälsan hos barn och unga försämras, både i landet som helhet och i Blekinge. Studier från Folkhälsomyndigheten visar att trivseln i skolan minskar, elevsammanhållningen har försämrats och allt fler mobbas i skolan. Även förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökar hos barn under 15 år.

Ny satsning

För att bryta den negativa trenden och förbättra situationen för våra unga har Region Blekinge och länets kommuner startat satsningen Mission: Psykisk hälsa i skolan.

-De system vi har byggt upp för att förbereda våra barn för vuxenlivet skapar ohälsa och vi klarar inte av att möta komplexiteten i hälsoutmaningen. Satsningen är en inbjudan att vara med och bidra till ett nytt kapitel i berättelsen. Det handlar om att vuxna från många delar av samhället tillsammans går djupare och sätter ljus på det som ligger bakom de brister som finns i miljö och stöd för unga, säger Anna Lindeberg, projektledare på enheten för kvalitet och utveckling i Region Blekinge.

Samverkan över gränserna

Projektet inleddes i våras, men det är först nu under hösten och vintern som det drar i gång på allvar med bland annat elevdialoger och möten med skolpersonal och vårdnadshavare. Den 18 december anordnas en digital workshop där alla som är intresserade kan lära sig mer och få chansen att lyfta det egna perspektivet och hur detta kan göra skillnad. Här finns också möjlighet att möta andra som är engagerade i barns psykiska hälsa.

Under våren fortsätter projektet med att skapa en plattform för lärande och utveckling. Deltagarna ska få fördjupad förståelse om hur man bättre kan fungera som en helhet. De medverkande aktörerna kommer bland annat att få stöd och verktyg för att kunna agera konkret i att överbrygga strukturella och kulturella hinder för psykisk hälsa hos barn i skolan.

- Upplägget är anpassat för att på bästa sätt kunna hantera den komplexa frågeställning som psykisk ohälsa hos unga är. Medskapande och nyfikenhet är ledord och vi behöver träffas över våra organisatoriska gränser för att hitta nya vägar framåt. Målgruppens perspektiv och behov är centralt, säger Anna Lindeberg.

Berättelse om medskapande

Nu arbetar hon och kollegorna med att identifiera relevanta aktörer som vill bidra och som också har mycket att vinna på att unga blekingar mår bra och därigenom får bättre förutsättningar att göra gott för Blekinge.

-Mission: Psykisk hälsa i skolan är en berättelse om medskapande, om gemensamt mod och engagemang för att långsiktigt låta nya delar av systemet kring ungas psykiska hälsa växa fram, säger Anna Lindeberg.

Här hittar du mer information. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?