Bild på två händer mot orange bakgrund, som håller i ett rött hjärta av plast.

Mission: Psykisk hälsa i skolan

Här kan du läsa mer om satsningen Mission: Psykisk hälsa i skolan och anmäla dig till olika aktiviteter inom projektet.

Den psykiska hälsan hos barn och unga i Blekinge har försämrats över tid. Samma mönster syns i hela Sverige. Det finns starka skäl att satsa på hälsofrämjande insatser till barn och unga och flera insatser görs redan av offentliga aktörer, enskilt och i samverkan, för att vända utvecklingen. Därför har Projektet Mission: Psykisk hälsa i skolan startats.

Hjälpte informationen på sidan dig?