Länsövergripande

Här hittar du länsövergripande satsningar inom Uppdrag Psykisk Hälsa.

BarnSäkert

Barnhälsovården i Blekinge arbetar med BarnSäkert-modellen vars mål är att erbjuda barn de bästa möjliga förutsättningarna för en god och jämlik hälsa och utveckling samt en barndom fri från våld och försummelse, genom att stödja föräldrar och stärka familjer.

Klicka här för att komma till mer information.

Mission: Psykisk hälsa i skolan

Det psykiska måendet hos barn och unga har försämrats över tid. I samverkansprojektet Mission: Psykisk hälsa i skolan går flera olika aktörer samman för att främja den psykiska hälsan hos barn och unga i Blekinge.

Klicka här för att komma till mer information.

Klicka här för att komma till mer information.

Sårapp – ett digitalt stöd för svårläkta sår

Appen Dermicus Wound, även kallad Sårapp, har börjat att användas i Region Blekinge samt alla kommuner i Blekinge. Appen är ett digitalt dialog- och kunskapsstöd som tagits fram för att skapa en snabbare och säkrare kommunikation mellan vårdpersonal och sårkonsult. Via appen kan vårdpersonal följa patienten, ge respons och ställa frågor.

Klicka här för att komma till mer information.

Hittade du informationen du sökte?