Händer håller i en mobiltelefon.

Sårapp – ett digitalt stöd för svårläkta sår

Appen Dermicus Wound, även kallad Sårapp, har börjat att användas i Region Blekinge samt alla kommuner i Blekinge. Appen är ett digitalt dialog- och kunskapsstöd som tagits fram för att skapa en snabbare och säkrare kommunikation mellan vårdpersonal och sårkonsult. Via appen kan vårdpersonal följa patienten, ge respons och ställa frågor.

Genom detta förändrade arbetssätt kan patienten få en snabbare diagnos och behandling än tidigare, vilket leder till att sårläkningstiden förkortas och mindre antibiotika behöver användas.

Målet med projektet är att patienten ska få en snabbare sårläkning med mindre smärta och minskad risk för nedstämdhet och social isolering med känsla av ensamhet.

Projektet planeras pågå till och med den 31 december 2024. En utvärdering kommer att ske under hösten 2024 och därefter tas beslut om fortsatt drift.

Såhär går det till

Vårdpersonal tar en bild på sår och omläggningsmaterial och skickar detta med en frågeställning till sitt lokala team eller till sårcentrum för bedömning. Konsulterad personal i teamet eller konsult på sårcentrum tar emot frågeställningen och skickar tillbaka ett svar med förslag på diagnos och behandling till ansvarig vårdpersonal. När vårdpersonal fått svar tar de kontakt med patienten för att informera om föreslagen behandling och därefter tar personal och patient ett gemensamt beslut om fortsatt vård.

Ingen data sparas i mobiltelefonen som används för att dokumentera såret. Så fort informationen skickats raderas allt automatisk från mobiltelefonen.

Innan systemet används ska patienten också ge sitt samtycke till att systemet används.

Hittade du informationen du sökte?