Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Höjt belopp för högkostnadsskydd

Beloppet för högkostnadsskydd i vården höjs från 1 300 till 1 400 kronor. Höjningen sker vid årsskiftet och gäller all hälso- och sjukvård då man inte är inlagd.

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 400 kronor för besök i hälso- och sjukvården under en period på tolv månader.

Samtidigt höjs avgiften för när man är inlagd, den så kallade slutenvårdsavgiften, från 120 till 130 kronor per dygn.

Höjningarna har beslutats av regionfullmäktige vid det senaste sammanträdet den 6 december. De beror på att beloppen räknas fram med hjälp av det så kallade prisbasbeloppet. När prisbasbeloppet höjs påverkar det också de avgifter som nu höjs.

Budget och planer fastställda

Regionfullmäktige har även fastställt Region Blekinges budget för år 2024, med planer för 2025 och 2026. Budgeten och planerna ersätter den tidigare regionplanen och är Region Blekinges främsta politiska styrdokument. Budgeten och planerna anger den övergripande inriktningen och de ekonomiska ramarna för Region Blekinge.

I budgeten och planerna finns fyra inriktningsmål:

  • ett Blekinge som växer med fler Blekingebor och god kompetensförsörjning
  • en tillgänglig verksamhet med hög kvalitet
  • en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
  • en ansvarsfull och resurseffektiv ekonomi med budget i balans.

Ny plan för utvecklingen av sjukhusområdet i Karlskrona

Region Blekinge behöver utveckla sjukhusområdet i Karlskrona de kommande 20 till 25 åren för att möta framtidens behov. Regionfullmäktige har därför godkänt en långsiktig plan för utvecklingen, med förslag på nya byggnader, gångstråk och vägar. Läs mer om planen i denna nyhet Länk till annan webbplats..

Avtal om samfinansiering för persontrafik på Sydostlänken

Vidare har regionfullmäktige godkänt ett samfinansieringsavtal för åtgärder som ska göra det möjligt att bedriva persontrafik på Sydostlänken.

I grunden är Sydostlänken ett nationellt finansierat järnvägsprojekt för att binda samman Blekinge kustbana med Älmhult och Södra stambanan. Detta för att kunna genomföra godstransporter.

För att göra det möjligt även för persontrafik på Sydostlänken krävs finansiering av berörda regioner och kommuner. I det samfinansieringsavtal som regionfullmäktige nu godkänt blir Region Blekinges del av kostnaden 115 miljoner kronor. Kostnaden tas från statliga medel genom länstransportplanen.

Ny politisk organisation

Den politiska organisationen i Region Blekinge ska förändras. Regionfullmäktige har fastställt ett beslut som bland annat innebär att antalet nämnder i regionen minskas.

De nämnder som kommer att finnas kvar är hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Regionstyrelsen blir fortsatt nämnd för regionservice och regionstaben.

Följande nämnder upphör: tandvårdsnämnden, trafiknämnden och kultur- och bildningsnämnden. Förändringarna påverkar även utbudet av beredningar och utskott i Region Blekinges politiska organisation.

Den nya politiska organisationen ska börja gälla den 1 mars 2024.

Investeringsplan för 2024 till 2028

Regionfullmäktige har även godkänt Region Blekinges investeringsplan för 2024 till 2028. Regionen står inför stora investeringsbehov de kommande åren. Investeringsplanen har en budget på drygt 2 miljarder kronor. Här är de fem största investeringarna i planen:

  • ny vårdbyggnad på Trossö i centrala Karlskrona (305 miljoner kronor)
  • nya lokaler för psykiatrins mellanvård i Karlshamn (265 miljoner kronor)
  • ny materialdepå (161 miljoner kronor)
  • underhåll, uppgradering och vidareutveckling av Region Blekinges interna it-infrastruktur (127,5 miljoner kronor)
  • renovering av Blekinge folkhögskolas huvudbyggnad (87 miljoner kronor).

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge​Länk till annan webbplats​ Länk till annan webbplats..​​​​​​​​​​​​​

Hittade du informationen du sökte?