Om Tandhälsoportalen

Tandhälsoportalen är ett digitalt ärendehanteringssystem för dig som utför tandvård på personer folkbokförda i Blekinge. Systemet hanterar tandvård för patienter som omfattas av Region Blekinges särskilda tandvårdsstöd.

Syftet med Tandhälsoportalen är att underlätta och effektivisera arbetet både för dig som tandvårdsaktör och för Region Blekinge.

Tandhälsoportalen kommer när alla delar är satta i drift att hantera:

  • Administration och behörighet av vårdgivare, tandvårdsenheter och tandvårdspersonal som arbetar med tandvård som omfattas av Region Blekinges särskilda tandvårdsstöd.
  • Region Blekinges tandvårdsstöd (vuxentandvård)
  • Allmäntandvård för barn och unga vuxna (0 – 23 år) (Kommande)
  • Specialisttandvård för barn och unga vuxna (0 – 23 år) (Kommande)
  • Uppsökande verksamhet
  • N-kort och F-kort
  • Efterhandskontroller (Kommande)

Dokument och regelverk

Här hittar du regelverket för Region Blekinges tandvårdsstöd: Dokument och regelverk - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?