Om Tandhälsoportalen

Tandhälsoportalen är ett digitalt ärendehanteringssystem för dig som utför tandvård på personer folkbokförda i Blekinge. Systemet hanterar tandvård för patienter som omfattas av Region Blekinges särskilda tandvårdsstöd. Ett digitalt system underlättar och effektiviserar både för tandvårdsaktörer och Enheten för tandvårdsstyrnings administration.

Tandhälsoportalen kommer när alla delar är satta i drift att hantera:

  • Administration och behörighet av vårdgivare, tandvårdsenheter och tandvårdspersonal som arbetar med tandvård som omfattas av Region Blekinges särskilda tandvårdsstöd.
  • Region Blekinges tandvårdsstöd (vuxentandvård)
  • Allmäntandvård för barn och unga vuxna (0 – 23 år) (Ansökan öppnar under slutet av 2022)
  • Specialisttandvård för barn och unga vuxna (0 – 23 år) (Ansökan öppnar under slutet av 2022)
  • Uppsökande verksamhet
  • N-kort och F-kort
  • Efterhandskontroller

Viktiga förändringar för dig som tandvårdsaktör

När Tandhälsoportalen är satt i drift kommer den att medföra vissa förändringar för dig som är tandvårdsaktör i Blekinge. Du hittar information om vilka förändringarna är här.

Dokument och regelverk

Här hittar du regelverket för Region Blekinges tandvårdsstöd: Dokument och regelverk - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?