Nätverkskablar som är anslutna till uttag.

Här kan du läsa om vilka tekniska krav som finns och hur du legitimerar dig vid användning av Tandhälsoportalen.

Tekniska krav

Kompatibla operativsystem

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows 11

Kompatibla webbläsare

 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer 11 eller senare
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Behöver du hjälp med att uppfylla de tekniska kraven ovan? Kontakta din IT-leverantör på din tandvårdsenhet.

Legitimering med HSA-id/SITHS-kort eller Mobilt BankID

Vid inloggning till Tandhälsoportalen måste du legitimera dig. Du kan välja mellan två alternativ:

 1. SITHS-kort
  • SITHS (Säker IT Hälsa och Sjukvård) är en elektronisk identitetshandling som kan användas vid inloggning (autentisering), signering och/eller åtkomst till system som Tandhälsoportalen. Korten kommer vid leverans vara laddade med olika certifikat som delas ut av det HSA-ombud du valt. 
  • Beställning SITHS-kort: För att få ut ett SITHS-kort behöver du vara registrerad i HSA. Ditt HSA-ombud kan hjälpa till med att utfärda SITHS-kort. Läs mer om HSA, ombud och hur du skaffar SITHS-kort längre ned här på sidan.
  • Krav för användning: SITHS-kort, kortläsare och PIN-kod för inloggning (PIN-kod levereras i samband med att du får ditt SITHS-kort. Har du tappat bort din kod? Kontakta din leverantör av SITHS-kortet). Du behöver också ha installerat Net-ID på din dator enligt anvisningar från din SITHS-leverantör eller lokala IT-leverantör.
  • Webbläsare: Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.
  • Net-ID: För att SITHS/e-ID certifikatet ska fungera krävs att Net-ID finns installerat på din dator. För att kontrollera giltighetstiden på certifikaten, säkerställ först att kortet sitter i datorn och öppna sedan följande länk i Internet Explorer: Kontroll av kort (siths.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På denna sida finns "Uppgifter om SITHS-kort och certifikat". I Kolumnen "Giltig till" står giltighetstiden för dina certifikat. Utgå alltid från det certifikat med kortast giltighetstid.

 2. Mobilt BankID
  • Mobilt BankID är en annan form av identitetshandling man kan använda sig av för att styrka sin identitet, men i stället för att sätta ett kort i en kortläsare använder man sig av sin mobila enhet (smartphone, läsplatta etc.) för att autentisera sig. I Tandhälsoportalen kommer de olika identitetshandlingarna att användas vid inloggning för att säkerställa att det är rätt användare som försöker att logga in/använda sig av systemet.
  • Beställning: Du skaffar Mobilt BankID direkt via din bank.
  • Krav för användning: Installerat Mobilt BankID på din mobila enhet
  • Webbläsare: Testat och fungerar med Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox samt Google Chrome.


HSA-id – vad är det?

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om organisationer och personer inom vård och omsorg i Sverige. Informationen i HSA används i många tjänster för att invånare och personal ska kunna söka efter kontaktuppgifter och hitta rätt vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en nödvändig källa för att ge behörighet när användare loggar in i Tandhälsoportalen.

Utifrån gällande lagar och regler omfattas Tandhälsoportalen av Patientdatalagen (PDL). Lagen ställer krav på att vid arbete i Tandhälsoportalen måste vissa moment loggas (PDL-loggning). Varje unik vårdgivare, tandvårdsenhet och användare måste därför ha ett HSA-id för att denna loggning ska fungera.

Så skaffar du HSA-id och SITHS-kort

Anställd hos Region Blekinge (Folktandvården Blekinge):
Som anställd i Region Blekinge har du redan ett utfärdat HSA-id med anslutet SITHS-kort. Är du ändå osäker kan du kontrollera om du är ansluten i tjänsten ”Sök i HSA” på inera.se. Till inera.se Länk till annan webbplats.

Anställd hos privat vårdgivare:
Du som är anställd hos en privat vårdgivare behöver vända dig till ett privat/kommersiellt HSA-ombud för att bli tilldelat ett HSA-id. Ombudet kan även utfärda ett SITHS-kort, om du väljer att legitimera dig på detta sätt. Observera att Region Blekinge inte kan fungera som HSA-ombud för privata vårdgivare. Läs mer på inera.se om vilka ombud som finns. Till inera.se Länk till annan webbplats.


Hittade du informationen du sökte?