Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som rör Tandhälsoportalen. Hittar du inte svaret på det du undrar över är du välkommen att kontakta vår support.

Frågor om barn och unga vuxna i Tandhälsoportalen

Vem gör/när görs omlistning?
Omlistning görs av den klinik där barnet önskar gå (gäller även folktandvården)

Var ser jag klinikens listade patienter?
Under fliken Allmän Barn och Unga vuxna (BoU) kan du klicka på ”Visa akuellt listade patienter” för att se klinikens listade patienter

Hur ser jag avslutade och omlistade barn?
Information om avslutade och omlistade barn och unga ligger under "Visa listningshändelser".
Exempel:

Ska kliniken fylla i en listningsblankett?
Vårdnadshavare ska fylla i en listningsblankett som sparas på kliniken. OBS! Blanketten ska inte skickas in till Region Blekinge. Listningsblanketten finns för utskrift av vårdnadshavare på 1177.se. Länk till annan webbplats.
Du som vårdgivare kan också skriva ut blanketten här på vårdgivarsidorna.

Vad menas med eget fakturanummer i behandlingsrapporten?
Varje klinik ska ha ett eget fakturanummer specifikt för Tandhälsoportalen. Numret väljer ni själva på kliniken.

Vad är vårdrapport och behandlingsrapport?

Vad innebär aktiv respektive passiv patient ?
Så länge patienten inte har gjort revisionsundersökning står status som passiv. Så fort patienten har gjort en revisionsundersökning blir status aktiv. Försening av utförd revisionsundersökning och/eller rapportering av densamma kommer att rapporteras till Enheten för tandvårdsstyrning och bli föremål för uppföljning och eventuella åtgärder.

 

Frågor om ansökan

Hur fyller jag i ansökningsblanketterna?
På sidan för ansökan och blanketter finns manualer för folktandvården och privata tandvårdskliniker. Du hittar manualerna här

När jag fyller i ansökningsblanketten, vad ska jag uppge under ”kostnadsställe/kliniknummer”?
Detta gäller endast Folktandvården Blekinge och privata vårdgivare som t.ex. Praktikertjänst, som har mer än en tandvårdsenhet kopplat till sig. Kostnadsställe/ kliniknummer är alltså till för att kunna identifiera vilken ersättning som varje tandvårdsenhet hos samma vårdgivare fått. Tandvårdsenhet eller vårdgivare som inte vill ha det specificerat per tandvårdsenhet behöver inte fylla i kostnadsställe/kliniknummer.

Var ska jag skicka min ansökan?
Skicka ansökningsblanketter och bilagor till enheten.tandvard@regionblekinge.se
OBS! Eftersom ansökan innehåller personuppgifter behöver du som arbetar på en privat tandvårdsklinik skicka mailet krypterat. Läs mer här nedan hur du skickar ett krypterat mail med Cryptshare.

Hur skickar jag ett krypterat mail?
Så här skickar du ett krypterat mail med Cryptshare - manual Pdf, 472.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Frågor om access och inloggning

Vad är ett HSA- id och varför behövs det till Tandhälsoportalen?
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om organisationer och personer inom vård och omsorg i Sverige. Informationen i HSA används i många tjänster för att invånare och personal ska kunna söka efter kontaktuppgifter och hitta rätt vård på nätet. Tandhälsoportalen omfattas av Patientdatalagen (PDL) som ställer krav på att arbete i systemet måste loggas. Varje unik vårdgivare, tandvårdsenhet och användare måste därför ha ett HSA-id för att denna loggning ska fungera. Läs mer om HSA-id

Behöver all personal ett HSA-id?
All personal som ska ha tillgång till Tandhälsoportalen behöver ha ett HSA-id.

Var beställer jag ett HSA-id?
Du som är anställd hos Folktandvården/Region Blekinge har redan ett HSA-id som är kopplat till ditt SITHS-kort. För dig som jobbar hos en privat vårdgivare finns det privata/kommersiella HSA-ombud som hjälper dig att utfärda ett HSA-id. Se lista på privata/kommersiella HSA-ombud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om HSA-id

Jag har tappat bort min PIN-kod till mitt SITHS-kort, hur gör jag för att få en ny?
Kontakta din leverantör av SITHS-kortet/ditt HSA-ombud.

Hur loggar jag in med mitt SITHS-kort?
Sätt i kortet i din kortläsare. Kortläsaren finns antingen inbyggd i ditt tangentbord, dator eller som en extern modul. Klicka på inloggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och välj certifikatet enligt nedan bild. Klicka på OK.

Skärmdump som visar hur man loggar in i Tandhälsoportalen
Hittade du informationen du sökte?