Avgiftsfri tandvård till personer 0-23 år

Informationen på sidan riktar sig till folktandvårdens behandlare eller privata vårdgivare som har avtal eller önskar teckna avtal för avgiftsfri tandvård till personer 3-23 år med Region Blekinge. Folktandvården Blekinge har det övergripande ansvaret för åldersgruppen 0-2 år.

Det övergripande målet för den avgiftsfria tandvården för personer 0-23 år är en god tandhälsa och tandvård på lika villkor oberoende av var man bor i Blekinge.

Den avgiftsfria tandvårdens mål är att alla barn, ungdomar och unga vuxna 0-23 år ska känna sig trygga i tandvårdssituationen och kunna sköta sin munvård samt ha kunskaper om hur man behåller mun och tänder friska.

Munhälsoinformation för barn 3-6 år

Broschyren "Bra vanor för ditt barns tänder" delas ut av folktandvården som munhälsoinformation till vårdnadshavare för barn i åldern 3-6 år. Materialet finns översatt på flera olika språk.

Här hittar du materialet för nedladdning som pdf: Bra vanor för ditt barn Öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?