Skiss som visar hur byggnad 46 kommer se ut.

Framtidens vårdlokaler

Som en del av utvecklingen av hälso- och sjukvården ska Region Blekinge göra stora satsningar på framtidens vårdlokaler.

För att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården behöver Region Blekinge både bygga nytt och anpassa och modernisera befintliga byggnader. Det handlar ytterst om att skapa förutsättningar för att Region Blekinge ska kunna ge en god vård till invånare även i framtiden. Ändamålsenliga lokaler och fungerande arbetsflöden är en viktig del i det.

Region Blekinge planerar att göra stora investeringar i vårdlokaler mellan åren 2023 och 2027. Det omfattar flera nybyggnadsprojekt, exempelvis nya lokaler för psykiatri på Blekingesjukhuset i Karlshamn, ny vårdbyggnad på Trossö i Karlskrona och ny vårdbyggnad för operation, akutmottagning, intensivvård med flera vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Information om planerade och pågående byggprojekt

Nytt förslag på utvecklingen av sjukhusområdet i Karlskrona

Region Blekinge behöver utveckla sjukhusområdet i Karlskrona de kommande 20–25 åren för att möta framtidens behov. Nu finns en långsiktig plan för utvecklingen med förslag på nya byggnader, gångstråk och vägar. Planen kallas fastighetsutvecklingsplan och visar en möjlig utveckling för området fram till år 2045. Den ska vara ett underlag när Region Blekinge planerar för exempelvis renoveringar och nya byggnader.

I fastighetsutvecklingsplan finns bland annat förslag på följande utvecklingsområden:

  • Nya vårdbyggnader i nära anslutning till varandra i västra delen av sjukhusområdet, bland annat för akutmottagning. Lokalerna ska kunna rymma både avdelningar och mottagningar, bland annat en ny akutmottagning. I tidigare planer har förslaget varit att placera dessa byggnader i norr, mitt emot dagens akutmottagning. Genom att samla vården enligt det nya förslaget blir det enklare för patienter och bättre samband mellan vårdverksamheter.
  • Ny byggnad som samlar den psykiatriska vården.
  • Förbättra trafiksituationen för alla som rör sig på sjukhusområdet, bland annat genom ännu säkrare vägar, korsningar och övergångar. Förslaget är exempelvis ett nytt gångstråk mellan Bergåsa station och sjukhuset och särskilda vägar för akut- respektive godstransporter.

Ta del av hela fastighetsutvecklingsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?