Utbildning BT

Här hittar du information om utbildningens innehåll.

BBT är en utbildningstjänst och som BT-läkare tjänstgör du totalt 12 månader med fokus på klinisk tjänstgöring. Under tjänstgöringsåret varvas kliniskt arbete med utbildningsdagar
som är anpassade för BT-målbeskrivningen.

Utbildningen sker bland annat genom vårt interna utbildningsprogram som i stora delar är synkroniserade med AT-läkarnas, men också genom BT-specifika utbildningsmoment. Du förväntas vara en del i den kliniska vardagen och utföra läkararbete på ett sådant sätt att målbeskrivningen kan uppfyllas.

Utbildningens innehåll

  • Introduktionsutbildning på två veckor, som delvis är gemensam med AT-läkarnas
  • Personliga handledare på varje placering, samt en personlig huvudhandledare i primärvården som följer dig under hela BT
  • Schemalagda obligatoriska undervisningstillfällen om cirka fyra timmar per vecka. BT-läkarna deltar under terminerna i de gemensamma föreläsningarna för AT-läkare och BT-läkare i regionen. Föreläsningarna är obligatoriska under respektive placering
  • BT-läkaren får en individuell utbildningsplan som följer målbeskrivningen med de obligatoriska utbildningsmoment, bedömningar och handledarsamtal som förväntas genomföras för att uppnå nivå för intyg om godkänd BT. BT-läkaren dokumenterar fortlöpande i sin utbildningsplan
  • Två BT-studierektorer i regionen med ansvar för utbildningsfrågor under BT.

Mer information om BT och upplägg

Läkarnas specialiseringstjänstgöring målbeskrivningar 2021 Länk till annan webbplats.

HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?