Konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare

Vill du utveckla ditt konstnärliga skrivande? Sök till Skrivyta Syd och få möjlighet att utveckla ditt konstnärliga skrivande genom att bland annat delta i litterära residens och branschträffar.

Skrivyta Syd är ett 1-årigt konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare. Under ett år får du en unik möjlighet att utveckla ditt konstnärliga skrivande genom att delta i litterära residens, branschträffar, träffa manuscoach och delta i samtal med andra författare.

Projektet är en del av Regionsamverkan Sydsveriges samarbete med fokus på litteraturutveckling. Projektet drivs av de sex regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne. Projektet medfinansieras av Statens kulturråd.

Nu utlyser vi sex deltagarplatser under ett år för dig som är författare.

När kan jag söka?

Utlysningen är öppen från och med 19 januari och stänger 28 mars.

Vem kan söka?

Du som är i början av ditt författarskap och vill utveckla ditt litterära projekt efter en konstnärlig vision. Projektet kan vara en roman, diktsamling, novellsamling, essäistik eller annat format inom skönlitteratur för vuxna eller för barn och unga.

Du har en Masterutbildning i kreativt skrivande eller motsvarande utbildning och erfarenhet, exempelvis gått kvalificerande kurser på folkhögskola eller har blivit eller är på väg att bli publicerad.

Du är bosatt och verksam i Blekinge, Kronoberg, Kalmar län, Jönköpings län, Halland eller Skåne.

Du behöver kunna avsätta tid för programmet som startar augusti 2022 och avslutas juni 2023.
Under den här tiden ingår bland annat två residensvistelser samt möten med de andra deltagarna, manuscoach med mera.

Du får ingen lön eller några stipendier för att delta i programmet, det är ett gratis och kvalitativt sammanhang för kompetensutveckling.

Hur söker jag?

Sista ansökningsdatum har passerat.

Du söker med en projektplan där du beskriver och motiverar vad du har behov av för att komma vidare med ditt skrivprojekt samt vilken konstnärlig vision du vill uppnå.

Projektplanen ska innehålla följande:

  • En kort beskrivning av vem du är och din bakgrund
  • Beskrivning av ditt projekt och vad du vill uppnå med det
  • En plan för hur du ska föra projektet konstnärligt vidare
  • Textprov från två scener, verser eller dylikt från materialet
  • Relevanta betyg och intyg från kvalificerande utbildningar i kreativt skrivande.

Ansökan ska skrivas på svenska.

Av tekniska skäl publiceras denna utlysning under "Lediga jobb i Vimmerby kommun". Ansökan gäller dock inte en anställning i kommunen utan det ovan beskrivna icke arvoderade kompetensutvecklingsprogrammet. Ansökan skickas in via länken nedan. Inkomna ansökningar hanteras gemensamt av de regioner som ingår i Skrivyta Syd.

Hur bedöms ansökningarna?

Ett konstnärligt råd som består av verksamma och etablerade författare och skribenter gör ett urval av de projektansökningar som uppfyller kriterierna. Sex deltagare får möjligheten att delta i Skrivyta Syd. Du som söker kommer att få besked om du är antagen eller inte, senast i juni 2022.

Hjälpte informationen på sidan dig?