Konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare

Vill du utveckla ditt konstnärliga skrivande? Sök till Skrivyta Syd och få möjlighet att utveckla ditt konstnärliga skrivande genom att bland annat delta i litterära residens och branschträffar.

Under ett år får du en unik möjlighet att utveckla ditt konstnärliga skrivande genom att delta i litterära residens och samtala med manushandledare och etablerade författare.

Skrivyta Syd är ett ettårigt konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare.
Projektet är en del av Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) samarbete med fokus på litteraturutveckling. Projektet drivs av de sex regionerna Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. Projektet medfinansieras av Statens kulturråd.

Nu utlyser vi sex deltagarplatser under ett år för dig som är författare och i början av ditt yrkesutövande.

När kan jag söka?

Utlysningen är öppen från den 25 januari till och med den 29 mars.

Vad innebär Skrivyta Syd?

Under året får du delta i två veckolånga skrivarresidens, ett i början och ett i slutet av perioden, då du får träffa etablerade författare i rollen som manushandledare, samtala med övriga deltagare och får tid att skriva. Därutöver ingår dygnsvistelser två gånger per termin med föreläsningar och samtal på olika teman som berör skrivande. Träffar och residens, totalt 18 heldagar under året, äger rum i de sex arrangerande regionerna.

Du förväntas läsa och kommentera andras texter samt aktivt bidra till samtliga deltagares utveckling. En stor del av programmet handlar om att ingå i ett kreativt sammanhang med andra författare.
För att få ut det mesta av programmet bör du kunna prioritera ditt skrivande under perioden.

Du får ingen lön eller något stipendium för att delta i programmet, men ett unikt och kvalitativt sammanhang för kompetensutveckling.

Vem kan söka?

Du har ett pågående litterärt projekt som du vill utveckla efter en konstnärlig vision. Projektet kan vara en roman, diktsamling, novellsamling, essäistik eller annat format inom skönlitteratur för vuxna eller för barn och unga.
Du har en masterutbildning i kreativt skrivande eller har motsvarande bakgrund och erfarenhet av skrivande.
Du är bosatt och verksam i regionerna Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg eller Skåne.
Du behöver kunna avsätta tid för programmet som startar i augusti 2023 och avslutas i juni 2024.
Vi ger företräde till sökande som är i början av sitt författarskap.

Hur söker du?

Du söker med en projektplan där du beskriver och motiverar vad du har behov av för att komma vidare med ditt skrivprojekt samt vilken konstnärlig vision du vill uppnå. Vi välkomnar sökande som skriver för såväl vuxna som barn.

Projektplanen ska innehålla följande:

  • en kort beskrivning av vem du är och din bakgrund
  • en beskrivning av ditt projekt och vad du vill uppnå med det
  • en plan för hur du ska föra projektet konstnärligt vidare
  • textprov från två scener, verser eller dylikt från materialet
  • relevanta betyg och intyg från kvalificerande utbildningar i kreativt skrivande eller lista med tidigare publiceringar.

Ansökan ska skrivas på svenska.

Ansökan skickas in via webbsidan Lediga jobb i kommunen - Vimmerby kommun Länk till annan webbplats., se knapp längst ner på länksidan. Det är endast av tekniska skäl som denna utlysning publicerasunder ”Lediga jobb i Vimmerby kommun”. Ansökan gäller inte en anställning i kommunen utan det ovan beskrivna icke arvoderade kompetensutvecklingsprogrammet. Inkomna ansökningar hanteras gemensamt av de regioner som ingår i Skrivyta Syd.

Kontaktpersoner för respektive region:

Region Blekinge: Leila Rudelius, leila.rudelius@regionblekinge.se, 0455-73 71 50

Region Halland: Christina Kall, christina.kall@regionhalland.se

Region Jönköpings län: Henrik Hermansson, henrik.hermansson@rjl.se

Region Kalmar län: Anna Mellergård, anna.mellergard@vimmerby.se

Region Kronoberg: Anette Levander, anette.levander@kronoberg.se

Region Skåne: Lena Sundgren-Brorsson, lena.sundgren-brorsson@skane.se

Hittade du informationen du sökte?