Lex Maria


  • Lex Maria om risk för vårdskada

    Region Blekinge lex Maria-anmäler en händelse då man missade att se till att en mer erfaren fanns på plats för att stötta en mindre erfaren läkare.
Hittade du informationen du sökte?