Nyheter och pressmeddelande

Närbild på Cecilia Kluft Frih och Cecilia Zeba, Folktandvården Blekinge

Fokus på insatser för tandhälsan på fluortantens dag

I dag den 1 september firas fluortanten, en av Sveriges mest välkända folkhälsoaktörer. I samband med dagen uppmärksammar vi på Folktandvården Blekinge våra insatser för en bättre tandhälsa bland Blekingeborna.

Kanske har du åldern inne för att minnas folktandvårdens fluortanter som besökte skolorna mellan 1960-1990-talet? Idag har brickan med fluoridskölj bytts ut mot information om munhälsa och tandsköterskorna som jobbar som munhälsoinformatörer besöker varje läsår cirka 300 grundskoleklasser över hela länet. Läs mer om våra skolbesök på regionblekinge.se Länk till annan webbplats.

Cecilia Zeba är legitimerad tandhygienist och munhälsosamordnare på folktandvården och är den som ansvarar över att samordna den munhälsoinformation som görs i länet.

– Den viktigaste förebyggande tandvården är den du gör hemma, därför är det viktigt att sätta goda munhälsovanor i en tidig ålder. Blekinge har i många år haft en sämre tandhälsa än genomsnittet i landet och den trenden vill vi vända. Vi sprider information om tandvård och munhälsa genom hela livet – från information till föräldrar med nyfödda via barnavårdscentralen till besök hos våra äldre på kommunernas boenden. Dessutom genomför vi löpande utbildningar av våra tandsköterskor som möter familjer och små barn vid första kontakt med tandvården, säger Cecilia.

Munhälsoinformation i ett digitalt möte

Folktandvården börjar kalla barnet tillsammans med sina föräldrar när barnet är i tvåårsåldern.

– Från och med våren 2023 erbjuds även digital munhälsoinformation för barn upp till 6 år tillsammans med sina föräldrar. Patienterna laddar ner vår app och genom ett videosamtal i mobilen ger vi råd om tandborstning och munhälsa. På så sätt underlättar vi för många barnfamiljer som slipper ta sig till tandvårdskliniken samtidigt som vi når ut till fler. Ett digitalt möte bidrar också till minskade miljöutsläpp när bilresorna till klinikerna minskar, menar Cecilia. (Läs mer om folktandvårdens digitala vårdmöten på regionblekinge.se Länk till annan webbplats.)

Effekter på kostnader och köer

Folktandvårdens arbete är en del av tandvårdsnämndens inriktningsmål om en stärkt folkhälsa. Utöver de positiva folkhälsoeffekterna, innebär en god tandhälsa ett minskat behov av tandvård hos vuxna patienter vilket leder till positiva effekter på väntetider och kötider.

– Detta är viktigt med tanke på en åldrande befolkning och den nationella tandläkarbristen som kommer att vara många år framöver. Om tandhälsan kan förbättras på sikt, kommer vårdbehovet att minska, vilket innebär lägre kostnader för Region Blekinge. Därför är det angeläget att utveckla folkhälsoinsatserna framöver, både generella och riktade, säger Cecilia Klüft Frih, verksamhetschef för allmäntandvården.

Samverkan viktigt

Förutom barnhälsovården samarbetar folktandvården med aktörer som förskola, elevhälsa och socialtjänst. Varje allmäntandvårdsklinik har särskilda kontakttandsköterskor som fungerar som en ambassadör för sin klinik och underlättar kontakten mellan folktandvården och aktörer som exempelvis barnhälsovården.

– Även om folktandvården i sig är en viktig folkhälsoaktör, behövs det samverkan med andra aktörer för att nå ännu större framgång. Från och med i höst ingår folktandvården i den familjecentral som Region Blekinge och Karlskrona kommun öppnar på Kungsmarksplan i Karlskrona. Här kommer vi gemensamt att arbeta hälsofrämjande för barnets bästa. Vi deltar också i en länsövergripande samverkansgrupp gällande barn och unga som samverkar på uppdrag av LSVO (Länsövergripande samverkan för vård och unga), säger Cecilia Klüft Frih.

Hittade du informationen du sökte?