Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Nya priser i kollektivtrafiken 2024

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 8 november om nya priser för kollektivtrafiken i Blekinge. Priserna höjs den 1 februari 2024 med i genomsnitt 9,3 procent.

Höjningen görs på grund av ökade kostnader för att bedriva kollektivtrafiken i Blekinge.

Ändrade avgifter i tandvården

Avgifterna för besök i folktandvården i Blekinge höjs från och med den 15 januari nästa år med i genomsnitt 3,04 procent. Höjningen, som nu godkänts av regionfullmäktige, bygger på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets nationella referenspriser, som höjs med i genomsnitt 3,32 procent.

Regionskatten oförändrad

Regionskatten förblir oförändrad, enligt ett annat av regionfullmäktiges beslut. Det innebär att invånarna i Blekinge fortfarande betalar 12 kronor och 4 öre per intjänad hundralapp i skatt.

Gemensam satsning inom marin teknik

Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) tecknar avtal om en gemensam satsning på forskning och utveckling inom marin teknik. Avtalet innebär att Region Blekinge satsar 50 miljoner kronor över en femårsperiod från och med 2024. Pengarna ska gå till att stötta BTH i att utveckla sin kompetens inom marin teknik. Läs mer i detta pressmeddelande Länk till annan webbplats. .

Delårsrapport fastställd

Regionfullmäktige har fattat slutgiltigt beslut om att godkänna regionens delårsrapport för januari till och med augusti. Du kan läsa mer om innehållet i rapporten i denna nyhet Länk till annan webbplats..

Ordförande för tandvårdsnämnden vald

Camilla Karlman (SD) har valts till ny ordförande i tandvårdsnämnden. På regionfullmäktiges sammanträde den 13 september valdes ny ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande i tandvårdsnämnden. På grund av ett formalitetsfel i valet av ordförande i tandvårdsnämnden behövde detta val upphävas och göras om.

Sammanträdesplan för 2024

En sammanträdesplan för nästa år är fastställd. I den står de datum när regionstyrelsen och regionfullmäktige ska sammanträda.

Återremitterade ärenden

Regionfullmäktige behandlade även följande ärenden, där beslutet blev att återremittera ärendena, det vill säga skicka tillbaka dem för ytterligare behandling. Det gäller följande ärenden:

  • patientavgifter (avgifter i vården) för 2024
  • ny politisk organisation.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge​ Länk till annan webbplats.​​​​​​.​​​​​​

Hittade du informationen du sökte?