Solnedgång genom vassen

Litteratur för och med unga

Litteratur i Blekinge verkar för att stötta barn och ungas skrivande

 

Gymnasiekurs

Den valbara kursen på gymnasiet ”Skrivande 100p” finns inte bara i Olofström utan även i Karlskrona. Där får eleverna möjlighet till fritt skönlitterärt skrivande och om läraren så önskar, så kommer Litteratur i Blekinge ut till skolan och ger en workshop på temat ”Lokalproducerad litteratur i Blekinge”. Litteratur i Blekinge anlitar årligen lokala författare, i mån av intresse, för att bygga upp Blekingemontern på Bokmässan i Göteborg. Det är ytterligare ett tillfälle för våra professionella lokala författare att synas med sina verk och träffa kollegor.

BLUR

Blekinge Skrivarklubb är Sveriges äldsta skrivarklubb och har fått i uppdrag att starta BLUR, Blekinges litterära ungdomsråd. Det är inte så lätt som det låter, men de är på gång! Ungdomsrådet ska utbyta tankar och idéer kring ungdomslitteratur och skrivande. De ska fungera som referensgrupp för litteraturutvecklaren och lokalpressen ska kunna vända sig till BLUR för att kolla upp fakta kring ungdomars skrivande och läsande i Blekinge.

Författarbesök i grundskolan

Även författarbesök ingår numera i Blekingemodellen i länets grundskolor. Se mer Blekingemodellen

Hjälpte informationen på sidan dig?