Lex Maria


  • Lex Maria om fördröjd undersökning

    Hösten 2021 blev en tjocktarmsundersökning kraftigt fördröjd. När den genomfördes visade det sig att patienten hade cancer som spridit sig. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

  • Lex Maria om Nationella läkemedelslistan 

    Nationella läkemedelslistan, NLL, som infördes förra året, ska förbättra patientsäkerheten och underlätta patienters användning av läkemedel. En riskanalys visar dock att det finns risker med införand...

  • Lex Maria om självmord

    En patient som vårdades i psykiatrisk öppenvård i Blekinge begick självmord. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.
Hittade du informationen du sökte?