Lex Maria


  • Lex Maria om fördröjd behandling

    Behandlingen av en svår infektion som hade samband med en tidigare knäprotes blev kraftigt fördröjd. Detta ledde till att patienten fick amputeras. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Mari...

  • Lex Maria om biverkningar av läkemedel

    En patient sökte vård på sin vårdcentral för bland annat smärtor och besvär i munhålan. Problemen visade sig bero på biverkningar av ett läkemedel mot benskörhet. Om läkemedlet hade avslutats enligt d...

  • Lex Maria om fördröjd transport

    En patient som var inlagd på barn- och ungdomspsykiatrins, BUP:s, slutenvård blev kroppsligt sjuk och behövde köras till akutmottagningen. Men transporten och efterföljande undersökning fördröjdes vil...
Hittade du informationen du sökte?