Nyheter och pressmeddelande


 • Blekingetrafiken upphandlar korttidsavtal för busstrafik

  Regionstyrelsen har i dag beslutat att Blekingetrafiken kommer att upphandla ett särskilt korttidsavtal för busstrafik i länet. Avtalet ska gälla från augusti 2024 till augusti 2025.


 • Ett år med tarmcancerscreening har räddat liv

  Screening möjliggör tidig upptäckt av cancer vilket i sin tur kan rädda liv. I Blekinge hittas förstadium till cancer hos över hälften av alla som undersöks för tarmcancer. En som drabbats är Els-Mari...

 • Förlikning mellan Region Blekinge och Skanska AB

  Region Blekinge och Skanska AB har idag träffat en överenskommelse om byggnad 46. Den innebär att Region Blekinge ersätter Skanska med 15,9 miljoner kronor, att jämföra med Skanskas ursprungliga stämn...

 • Rev sin uppsägning på grund av teamet och ledarskapet

  Akutkliniken i Karlskrona har aldrig haft hyrpersonal. Men efter en tuff period med många uppsägningar stod de inför faktum, de skulle inte klara sitt uppdrag utan att ta in hyrpersonal. Idag har fler...

 • Med anledning av den höjda terrorhotnivån

  Region Blekinge ansvarar för att hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken fungerar även i en krissituation. Oavsett vilken terrorhotnivå som gäller i Sverige arbetar regionen kontinuerligt med bere...

 • Ohyra har upptäckts på Blekinge folkhögskola

  Ett av de nya internaten på Blekinge folkhögskola måste saneras efter att ohyra upptäckts på boendet. Onsdagens skolstart skjuts därför upp till måndagen den 21 augusti.

 • Region Blekinge uppmärksammar pride

  Idag inleds pride i Karlskrona. Region Blekinge uppmärksammar detta bland annat genom att hissa regnbågsflaggan vid Blekingesjukhuset i Karlskrona och Karlshamn och ha regnbågsflaggor på Blekingetrafi...
Hittade du informationen du sökte?