Bredband och digitalisering

Region Blekinge samordnar digitaliseringsfrågor på regional nivå.

En helt utbyggd och tillgänglig digital infrastruktur är en förutsättning för digital omställning. Region Blekinge samverkar med Blekinges kommuner, länsstyrelsen i Blekinge, bredbandsaktörer och myndigheter i Sverige för att ge bättre möjligheter till en tillgänglig och fullt utbyggd digital infrastruktur.

Region Blekinge är medlem i Regionsamverkan Sydsverige som är ett samverkansorgan mellan regionerna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne där digital infrastruktur och digital omställning är ett av de strategiska områden som samverkansorganet arbetar med. Ett samverkansavtal är framtaget mellan Regionsamverkan Sydsverige och Global Connect med avsikt att skapa interregionala samverkanseffekter för effektiv bredbandsutbyggnad.

Projektet 100-till-100

Region Blekinge driver projektet 100-till-100, som främst är en stödresurs för ökad kunskap och kartläggning av digital infrastrukturs utbyggnad i hela länet. Projektets övergripande mål är att Blekinges attraktionskraft för företag, invånare och fritidshusägare ska förbättras och det digitala utanförskapet ska minska. Projektmålet är att antal anslutningar till snabbt bredband i Blekinge ska öka med 10 procent. Post- och Telestyrelsens bredbandskartläggning visade i mars 2022 att Blekinge fortfarande är en av de regioner i landet med lägst anslutningsgrad till snabbt bredband, främst utanför tätorterna.

Kunskapsförstärkande insatser

Projektets fokus är att ge kunskap och ta fram analyser om de förutsättningar som finns till en digital omställning till förtroendevalda och ledande tjänstemän inom Region Blekinge och våra fem kommuner. Det ska leda till att den regionala förmågan och det digitala ledarskapet i Blekinge stärks

Analyser och metodiker:

  • Kartläggning av fast och mobil digital infrastruktur.
  • Kunskaps- och informationsinsatser till kommuner, bredbandsaktörer och invånare som ännu inte har tillgång till snabbt bredband.
  • Framtagande av plattform Öppen data - för att stimulera datadriven ínnovation. Läs mer om Region Blekinges arbete med öppna data.
  • Genomför analys och beräkningar med geografiska informationssystem (GIS) inom flera områden.
  • Utbildning i verktyg för kostnadsnyttoanalyser för att påvisa möjliga effekter av digital omställning.

Ett exempel på genomförd informationsinsats är en guide för att ta första steget i en digital omställning. Foldern är framtagen av Region Blekinge tillsammans med intressenter inom bland annat pensionärsorganisationer, biblioteksutveckling och social omsorg. Läs och ladda ner foldern. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden
Hittade du informationen du sökte?