Öppna data i Region Blekinge

Öppna data är data som alla kan komma åt, använda och dela. Regeringar, media, företag och privatpersoner kan använda öppna data för att skapa sociala, ekonomiska och miljömässiga värden.

Region Blekinge vill gärna vara med i arbetet med att tillgängliggöra data och har startat ett initiativ som heter #öppnauppblekinge där vi bland annat tar fram olika dataset för publicering. Läs mer under Samarbeten och övriga sidor.

Idag är data och information en alltmer viktig resurs med möjlighet att bidra till en rad olika positiva värden för samhället. Att ge tillgång till offentlig information betyder att näringsliv, akademin, civilsamhället och offentlig förvaltning själva kan dra nytta av den. Detta möjliggör ökat värdeskapande, effektivitet samt öppenhet och transparens.

Svenska myndigheter har under lång tid tillgängliggjort merparten av sin information baserat på offentlighetsprincipen. Trots denna princip har Sverige rankats lågt i olika internationella jämförelser när det kommer till öppna data. I många fall är det istället EU-lagstiftning som varit pådrivare för digital tillgång av offentliga data.

För att nyttan i det datadrivna och globalt uppkopplade samhället ska kunna genomföras krävs en ökad grad av tillgänglig och användbar information, samtidigt som hänsyn tas till kraven på att skydda data och information. Ett riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete är därför en förutsättning inför och under tillgängliggörandet av information för vidareutnyttjande.

Vilken data skulle du vilja ha publicerad? Har du frågor?

Hör av dig till oss på: oppnadata@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?