Samarbeten

Region Blekinge samarbetar med både kommuner, regioner och andra intressenter inom arbetet med öppna data.

#öppnauppblekinge

Regeringen har som mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den senaste mätningen av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) gällande tillgängligheten av öppna data visar på en bottenplacering för Sveriges del, Sverige ligger på plats 32 av 33 (2019).

För att råda bot på detta startade Region Blekinge och fyra av Blekinges fem kommuner ett samarbete i september 2021, #öppnauppblekinge. Genom regelbundna möten ökar vi kunskapen om öppna data inom Region Blekinge.

Samarbetet innebär att öka kunskapen om öppna data inom regionen genom att sprida information och ta fram möjliga dataset för att nå:

  • en enklare vardag för privatpersoner och företag,
  • en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet,
  • samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Under hösten 2021 diskuterade #öppnauppblekinge utbildningsbehov och skapade PSI-sidor (public service information). Man beslutade också om följande gemensamma dataset* att arbeta vidare med:

  • mobilitetsdata och rörelsemönster
  • leverantörsfakturor
  • position- och platsdata (skolor, sjukhus, vårdcentraler och tandläkarmottagningar)
  • destinationsdata (turism, vandringsleder, grillplats med mera)
  • offentlig konst
  • hjälpmedel
  • bredbandskartläggning.

Inom samarbetet har vi genomfört en gemensam upphandling av plattform för publicering av öppna data. Region Blekinge har möten varje vecka där kommunernas representanter är inbjudna att delta vid behov av stöd.

*Dataset är samlingar med strukturerad data som kan laddas ned och bearbetas vidare.

Personer från projektet.

Projektgruppen bestående av Marie Larsson (Region Blekinge), Jesper Mårtensson (Region Blekinge), Eric Nordehammar (Region Blekinge), Kenth Lind (Olofström Kommun), Jonas Nilsson (Karlshamns Kommun), Jörgen Nilsson (Karlskrona kommun), Ulrika Kastell (Sölvesborgs Kommun) Ej på bild: Tobias Johansson, Helena Almtjärn, Jacob Fredriksson

Nationella dataverkstaden

Inom ramen för projektet Nationell dataverkstad skickade man under våren 2022 en enkät till Sveriges kommuner och regioner för att få fram de 100 viktigaste datamängderna. Listan med de standardiserade datamängderna kommer att utvecklas och publiceras på bred front. Kategorierna som datamängderna omfattar är hälsa, mobilitet, energi, avfall, utsläpp, stadsplanering, livsmedel, besöksnäring och rekreation, skola och transparens. Läs mer om nationella dataverkstaden på Västra Götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Den nationella dataverkstaden är fortsättningen på projektet Nationell skalning öppna data, NSÖD. NSÖD drev på arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regioner och kommuner. Läs mer om Nosad - Network open source and data Länk till annan webbplats.

Kommunsamarbeten

Några av Blekinges kommuner har redan idag öppen data på sina webbplatser och andra är i startgroparna. Region Blekinge tillsammans med Blekinges kommuner tittar vidare på vilka gemensamma dataset som kan tas fram och publiceras i initiativet #öppnauppblekinge.

En del av kommunerna i Blekinge har redan publicerat öppna data. Du kan läsa mer på kommunernas webbsidor.

Karlskrona kommun Länk till annan webbplats.

Karlshamn kommun Länk till annan webbplats.

Olofströms kommun Länk till annan webbplats.

Sölvesborgs kommun Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?