Bild på motorvägsbro underifrån, med blå himmel i bakgrunden.

Infrastruktur

Den fysiska infrastrukturen innefattar vägar, gång- och cykelvägar och är en viktig aspekt för ett tillgängligt och hållbart transportsystem i Blekinge. Här kan du läsa mer om hur Region Blekinge arbetar mer med respektive del.

Hittade du informationen du sökte?