Samhällsplanering

En hållbar samhällsplanering är avgörande för att kunna arbeta med attraktiva livsmiljöer i Blekinge.

 En hållbar samhällsplanering är avgörande för att kunna arbeta med attraktiva, hållbara och väl gestaltade boende- och livsmiljöer i Blekinge. För att lyckas krävs en samordnad fysisk planering och samplanering mellan aktörer inom samhällsplanering i länet, såsom kommuner, region, länsstyrelse och trafikverk.

Hittade du informationen du sökte?