hot sun at zenith

Energiförsörjning

Idag används mer energi än vad som produceras i Blekinge och vi behöver därför öka vår produktion av hållbar energi. I länet finns goda förutsättningar för att utveckla förnybara energikällor.

För att en hållbar samhällsutveckling ska bli möjlig behöver omställningen till hållbara klimatvänliga energisystem ske snabbare. Energisystemet omfattar produktion, distribution och konsumtion vilket kräver åtgärder och förflyttning på flera områden. Region Blekinges uppdrag är att stötta kommuner, nätägare och andra aktörer vid utveckling och uppgradering av energisystem. Vi behöver även verka för omställning av transporter, energieffektivisering av fastigheter samt verka för en ökad lokal elproduktion.

Hjälpte informationen på sidan dig?