Kartbild över Blekinges hamnar

Blekinges hamnar

Blekinge är med sitt geografiska läge en viktig region för Sveriges internationella handel och har goda förutsättningar för att bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft genom en ökad export och utrikeshandel.

Blekinge har tre hamnar i Karlshamn, Karlskrona och Sölvesborg, de två förstnämnda med färjelinjer som ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Från Karlshamns hamn driver DFDS färjetrafik till Klaipeda. Från Karlskrona hamn driver Stena Lena färjetrafik till Gdynia. Hamnarna är anslutna till det regionala järnvägsnätet som är anslutet till Södra stambanan, E22 och riksvägnätet. Förutsättningarna för Blekinge att bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft genom en ökad export och import samt utrikeshandel är i grunden mycket goda. Transporterna på väg, järnväg och via hamnarna har under 2000-talet ökat i Blekinge.

Region Blekinge har tillsammans med hamnarna tagit fram ett samlat informationsmaterial om Blekinges hamnar för att sprida kunskap om hamnarnas förutsättningar och möjligheter. Materialet ska uppdateras årligen för att ge en så uppdaterad bild som möjligt. Dokumentet finns att ta del av längre ned på sidan.

Hittade du informationen du sökte?