En planta med jord i kupade händer.  Business development - Closeup of hands holding seedling in a group Business development - Closeup of hands holding seedling in a group Business development - Closeup of hands holding seedling in a group

Utveckling och projekt

Region Blekinge jobbar med en långsiktig utveckling inom näringsliv, kompetens, jämställdhet, turism samt hälsa och sjukvård.

Genom att gemensamt arbeta för ett rikt arbetsliv, ett levande kulturliv, god livskvalitet och bra infrastruktur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att få fler människor att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge.

Aktuellt om regional utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?