Årets arbetsplats - chef och medarbetare mot samma mål

Varje år utser vi "Årets arbetsplats – chef och medarbetare mot samma mål".

Medarbetare och chefer i Region Blekinge kan nominera till priset. Den vinnande arbetsplatsen utses av en jury som består av Region Blekinges ledningsgrupp.

Årets arbetsplats 2022

Årets arbetsplats 2022 blev enheten för regional utveckling. Motiveringen var:

"Denna gemensamma arbetsplats kännetecknas av en stark drivkraft att tillsammans hitta lösningar och möjligheter i sina uppdrag. Genom samarbete, flexibilitet och rätt använd kompetens har verksamheten visat prov på att snabbt kunna ställa om för att möta nya utmaningar för den regionala utvecklingen i Blekinge, samtidigt med fokus på medarbetarnas arbetsmiljö. Med lärdomar från distansarbete under pandemin har arbetsplatsen ställt om till aktivitetsbaserat arbetssätt. Arbetsplatsen genomsyras av engagemang, vilja, delaktighet, samverkan och insyn och det finns en stolthet i att få vara en av pusselbitarna som med samlad kraft arbetar mot målet att fler människor ska vilja utvecklas, leva och arbeta i Blekinge."

Prisutdelning årets arbetsplats 2022. Medarbetare på enheten för regional utveckling.

På bilden från vänster: Mirja Rasmusen, ekonomichef/avdelningschef verksamhetsstöd; Mattias Andersson, avdelningschef hållbar samhällsplanering; Tobias Delfin, avdelningschef regional tillväxt; Anna-Lena Malm, regional utvecklingsdirektör.

Hittade du informationen du sökte?