Fyra personer har möte i ett  konferensrum.

Utveckling och karriär

Den du var i går är inte samma människa som du är i dag, varken privat eller i arbetet. I Region Blekinge är det lätt att utvecklas och möta nya möjligheter och utmaningar.

Vår region är tillräckligt stor för att bedriva högspecialiserad vård och avancerad forskning, men lagom stor för att knyta kontakter, lära känna kollegor och få överblick över verksamheten. Här finns fler än 150 olika yrken med goda framtidsutsikter och arbetsplatser med en vilja att utvecklas.

Fokus på kompetensutveckling

Region Blekinge har en generös och uppmuntrande inställning till vidareutbildning. Vi har ett omfattande ledarprogram för dig som vill gå vidare i karriären. En annan möjlighet är att specialisera dig inom ditt yrke samtidigt som du arbetar hos oss, exempelvis genom att studera till specialistsjuksköterska. En tredje möjlighet är att kombinera ditt arbete med forskning.

Individuell utvecklingsplan

Som anställd hos Region Blekinge har du en egen utvecklingsplan. Den följs upp i medarbetarsamtalet med din chef. Det är du och din chef som planerar för hur du ska utvecklas i det du gör i dag eller för att kunna ta dig an nya uppgifter.

Aktivt förbättringsarbete

För att förverkliga vår vision arbetar Region Blekinge intensivt med utvecklings- och förbättringsarbete, exempelvis inom områdena patientsäkerhet, tillgänglighet och vård av äldre multisjuka. Dessutom skapar vi förutsättningar för Blekingeborna att ta ansvar för sin egen hälsa. Region Blekinge formar även framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. Under den kommande tioårsperioden utvecklar vi arbetssätt och teknik samt bygger nya lokaler för att möta morgondagens behov av vård och omsorg. Det är ett spännande utvecklingsarbete som du kommer att vara en del av om du kommer till oss.

Hittade du informationen du sökte?