Förmåner

Introduktion, friskvård och generös vidareutveckling är bara några av förmånerna för dig som jobbar hos oss. Här kan du läsa mer om dina förmåner som anställd hos Region Blekinge.

Introduktion

Som ny medarbetare i Region Blekinge får du gå en introduktionsutbildning för nyanställda. Vi vill att du ska lära känna vår organisation och att du ska vara trygg i din yrkesroll.

Arbetstid

Flexibel arbetstid

Du har möjlighet till flexibel arbetstid alternativt att påverka ditt eget schema för att underlätta balansen mellan arbete, fritid och familjeliv.

Rätt till heltid

Alla tillsvidareanställningar vi annonserar ut är på heltid med möjlighet till deltid.

Obekväm arbetstid, jour och beredskap samt övertidsarbete.

Arbete på obekväm tid ger särskild ersättning. Detsamma gäller för jour, beredskap och övertid.

Hälsa och friskvård

Friskvård

  • Alla medarbetare får 2 000 kronor i friskvårdsbidrag varje år.
  • Du har fri tillgång till våra egna fullt utrustade träningslokaler i både Karlskrona och Karlshamn.
  • Du får delta i regiongemensamma aktiviteter och föreläsningar inom hälsa och friskvård.
  • Region Blekinge är en tobaksfri arbetsplats. Vi erbjuder tobaksavvänjning på betald arbetstid.

Företagshälsovård

Regionhälsan erbjuder företagshälsovård och finns till för dig som medarbetare i såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande aktiveter.

Ledighet

Semester

Hos oss har du förmånliga semestervillkor. Antalet semesterdagar varierar med din ålder. I regionen har du rätt till 25 semesterdagar, som höjs till 31 semesterdagar det år du fyller 40 år och 32 dagar det år du fyller 50 år. Du som har månadslön får betald semester redan under ditt första anställningsår. Du har också möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra lediga dagar.

Föräldraledighet

När du har haft en sammanhängande anställningstid på minst 180 kalenderdagar och ska vara föräldraledig erbjuder vi ett föräldrapenningtillägg på 10 procent av lönebortfallet i max 180 dagar.

  • När du är ledig med stöd av Föräldraledighetslagen sätter vi av pengar till din tjänstepension, som om du arbetade. Detta gör vi fram till barnet är 8 år.

Ledighet för enskilda angelägenheter

Under vissa omständigheter kan du beviljas ledighet med bibehållen lön under en arbetsdag. Det kan till exempel handla om nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång.

Föräldraskap

Du som är, eller är på väg, att bli förälder och arbetar inom Region Blekinge erbjuds följande

  • Fullt friskvårdsbidrag - även när du är föräldraledig
  • Föräldrapenningtillägg motsvarande 10 procent av lönebortfallet när du har en sammanhängande anställningstid om minst 180 dagar, utbetalas under max 180 dagar då du är föräldraledig med föräldrapenning
  • När du är ledig med stöd av Föräldraledighetslagen sätter vi av pengar till din tjänstepension, som om du arbetade. Detta gör vi fram till barnet är 8 år
  • Möjlighet till ledighet för besök hos mödravården med bibehållen lön två gånger per graviditet, per förälder.

Lön

Individuell lön

Vi har individuell lönesättning där din löneutveckling baseras på dina individuella prestationer och resultat. I samtal med din chef tydliggörs krav, förväntningar och uppsatta mål.

Lön vid sjukdom

Är du sjuk längre än 14 dagar får du en särskild sjuklön på 10 procent som tillägg till sjukpenningen från Försäkringskassan.

Utveckling

Individuell utvecklingsplan

Du har en egen utvecklingsplan som följs upp i medarbetarsamtalet med din chef. Det är du och din chef som planerar för hur du ska utvecklas i det du gör idag eller för att kunna ta dig an nya uppgifter.

Förbättringsarbete

Ständig förbättring är viktigt för oss på Region Blekinge. Vi satsar mycket på utvecklings- och förbättringsarbete. Vi har nu börjat det stora arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. Under en tio-årsperiod kommer vi att bygga nya lokaler, utveckla arbetssätt och teknik för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg. Det är en spännande utvecklingsresa som alla på regionen kommer att vara en del av.

Utbildningsanställning

Är du sjuksköterska har du möjlighet att få en utbildningsanställning under tiden du gör din specialistutbildning. Under utbildningstiden varvar du studier med kliniskt arbete vid en specifik avdelning eller mottagning med bibehållen lön. Vilka utbildningar det gäller grundar sig på den kompetens regionen har behov av för att säkerställa en god hälso- och sjukvård.

Pension och försäkring

Tjänstepension

Du har tjänstepension enligt vårt kollektivavtal AKAP-KR (alternativt KAP-KL).

Löneväxling till tjänstepension

Du har möjlighet att löneväxla till pension. Du bestämmer själv vilket belopp du vill sätta av till din tjänstepension varje månad.

Föräldraledighet

När du är ledig med stöd av Föräldraledighetslagen sätter vi av pengar till din tjänstepension, som om du arbetade. Detta gör vi fram till barnet är 8 år.

Försäkring

Hos oss är du försäkrad via afa-försäkring enligt de avtal som regionen slutit. Du är försäkrad om du blir sjuk, om du skadas i jobbet eller om du skadas på resa till eller från jobbet. Du är även försäkrad vid dödsfall. Du hittar mer information om försäkringsvillkoren här Länk till annan webbplats..

Resor

Vi erbjuder dig som är tillsvidareanställd i Region Blekinge förmånen att köpa Blekingetrafikens årskort mot löneavdrag. Via ett särskilt avtal med Blekingetrafiken kan du köpa deras årskort på avbetalning under tolv månader.

Medflyttande

Du som flyttar hit med familj eller partner som eventuellt också behöver arbete erbjuds stöd med information och nätverk för jobb, bostad, skola och så vidare. Läs mer om medflyttarservice

25-års jubileum

Har du arbetat hos oss i Region Blekinge 25 år blir du firad med middag och minnesgåva.

Hittade du informationen du sökte?